Velbesøgt og aktivt ide-møde i Janderup

I går, tirsdag, blev der afholdt Ide-Udviklingsmødet i Janderup, og det med stor succes.
– Der var mødt 50 deltagere op og meget glædeligt havde vi dem fra både de unge, dem midt imellem og de ældre, fortæller Erik  Dyhr Thomsen, der er en af de lokale tovholdere.

Der var en fantastisk energi i mødet som blev ledet af H. C. Jensen og Erik Dyhr Thomsen.
I løbet af fire timer kom der et væld af ideer frem. De fremmødte blev grupperet i 6 områder, som alle fik en tovholder, en tidsplan og en aftale om det første møde.

– Vi holder det næste møde den 14. juni, hvor der skal være rapport fra de enkelte grupper og fremlæggelse af en skitse til en udviklingsplan. Så Janderup er godt igang, lyder det fra en tilfreds Erik Dyhr Thomsen.

De seks grupper skal arbejde med:

1. Mejeriet – og hvordan vi aktiverer det, så det bliver et aktivt fyrtårn i Janderup

2. 7-kanten og Eventyrgården – hvordan skal fremtiden se ud

3. Ude aktiviteter som naturlegeplads, naturstier, området ved Åen osv.

4. Aktiviteter ved Aktivitetshuset så det ikke kun er et sted for unge, men for alle i området

5. Information – endnu bedre information til borgerne, turister, tilflyttere, så Janderup bliver et kendt sted

6. Fælles forening – så man samler viden og støtte om alt det der foregår i Janderup

DEL