Varde rykker fem pladser op!

Varde ligger nu på plads nummer 25 på Dansk Byggeris rangliste over de mest erhvervsvenlige kommuner i Danmark.

– Det, der er karakteristisk for en kommune med et godt erhvervsklima, er, at den ser de lokale virksomheder som samarbejdspartnere. Og at politikere og ansatte på rådhuset erkender, at også kommunen og kommunens borgere har en interesse i, at de lokale virksomheder har gode forhold, der gør dem konkurrencedygtige, siger adm. direktør Lars Storr-Hansen, Dansk Byggeri.

Han understreger, at en kommune og dens lokale erhvervsliv grundlæggende har det samme mål, nemlig at sikre og skabe vækst og private arbejdspladser.

– Det er borgere i arbejde, der giver kommunen råd til velfærd som for eksempel bedre børnehaver, skoler, ældrecentre, veje og måske skattelettelser, som alle kommer til at nyde godt af. Et godt erhvervsklima skaber en god cirkel, som er med til at trække nye virksomheder og borgere til kommunen, siger Dansk Byggeris adm. direktør Lars Storr-Hansen.

Danmarksmestre inden for de enkelte områder
De kommuner, der er bedst placeret i Dansk Byggeris kommuneanalyse, gør det generelt godt på langt de fleste områder. Men ser man på de delområder, der bliver undersøgt i analysen, skiller flere kommuner sig ud. Dansk Byggeri har blandt andet registreret, hvordan skatte- og afgiftstrykker er, hvor mange tekniske opgaver, kommunerne udliciterer og lægger ud i fri konkurrence, arbejds- og uddannelsesforholdene i kommunerne mv.

Dansk Byggeri har i syv år taget temperaturen på de danske kommuners erhvervsvenlighed. Analysen er baseret på 30 forskellige objektive parametre fordelt på syv overordnede temaer, der alle har betydning for, hvor erhvervsvenlige, den enkelte kommune er. Temaerne er: byggesagsbehandling, skatter og afgifter, udlicitering af driftsopgaver, erhvervsaffald, udbudspolitik, arbejdsmarked og uddannelse samt kommunale kendetegn som for eksempel kommunale investeringer og antallet af byggetilladelser.

 

DEL