Varde Marchen lørdag den 11. maj aflyses

Et billede fra marchen sidste år

Varde Kasernes Venner havde den 20. marts 2019 generalforsamling på KFUM Soldaterhjem med efterfølgende møde omkring Varde Marchen 2019.

Til Generalforsamlingen og det efterfølgende møde deltog i alt seks personer. Det var den samlede bestyrelse og ikke andre.

På mødet omkring Varde Marchen måtte bestyrelsen desværre træffe en beslutning om at aflyse marchen for velgørenhed. Forhåndstilmeldingerne til marchen udgør i alt seks personer pr. dags dato.

–  Det har været en svær beslutning at træffe, siger formanden for Varde Kasernes Venner, Gustav Petersen, på vegne af den samlede bestyrelse.

Sergentskolen samt Efterretningscentret i Varde har desværre ikke, som i de tidligere år, mulighed for at beordre de værnepligtige og sergenteleverne på march. Dette er tidligere sket som led i uddannelserne. I de sidste tre år har der deltaget omkring 130 soldater, og
det har udgjort et væsentligt antal af det samlede antal deltagere. Varde Handel har ej heller haft mulighed for at bakke op omkring arrangementet.

Sidste år var der 282 personer der deltog i Varde Marchen.

Stor opbakning
–  Vi har altid modtaget stor opbakning og hjælp fra både Varde Kommune, Sergentskolen, Efterretningscentret, Hjemmeværnet samt vore sponsorer. Vi har lånt udstyr af Garnisonen og Hjemmeværnet og der har været personale til rådighed for afmærkning af ruter m.v., tilføjer han.

Bestyrelsen ser ikke, med det antal deltagere på seks personer der er for nuværende, at den overhovedet kommer i nærheden af et acceptabelt deltagerantal. En march som denne er forbundet med store omkostninger. Formålet er jo at støtte velgørenhed i forbindelse
med garnisonerne, veteranerne samt deres familier. Bestyrelsen er sikker på, at det ikke vil være muligt at generere et overskud ved at gennemføre marchen.

Varde Kasernes Venner fortsætter naturligvis med de øvrige initiativer igennem året. Tilbagebetaling af de deltagergebyrer der er indbetalt til Sportstiming er i dag tilbageført.

DEL