Varde Kommunes badestrande og badesøer har en høj vandkvalitet

De fleste af dem har med EU’s højeste klassifikation, UDMÆRKET. Klassifikationen beregnes ud fra de sidste fire års badevandsprøver.
Læs evt. mere i badevandsprofilerne længere nede.

Blå Brandmænd

Fredag formiddag d. 26. juni blev der ikke fundet nogle blå brandmænd ved Henne eller Vejers strande.

Opblomstring af “Morild-algen” ved Vestkysten

Varde Kommune fik flere henvendelser om opblomstring af orangerøde alger ved Blåvand, Hvidbjerg og Skallingen i starten af uge 23.

Fænomenet er allerede væk igen fra Varde Kommunes strande, men blev også konstateret ved vores nabo kommuner.

Det viste sig at være en opblomstring af et mikroskopiske dyr “Noctiluca scintillans” også bliver kaldt for “Morild-algen”, foruden en kiselalge som Noctiluca lever af.

Morild kan være vældig flot at se om natten og evt. bade i (for dem som kan tåle det). Det er ikke giftigt, men det kan gøre vandet helt klistret og fedtet.
Da kan der også være andre alger og bakterier i. Så man skal ikke bade, hvis man ikke kan se bunden når man står i vand til knæene, eller det lugte kraftigt.

Miljøstyrelsen har skrevet om det på deres hjemmeside her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/jun/morild-i-store-omraader-ved-vestkysten/

Corona og Badevand

Der er ingen ændringer i adgangen til Varde Kommunes strandene, når man overholder de generelle retningslinjer og sørger for at holde afstand til hinanden.

Miljøstyrelsen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed og det vurderes, at der ikke er særlig smitterisiko ved badning.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside her

 

BADEPUNKT er et nyt nordisk mærkning af badestrande med rent badevand (højeste badevandsklassifikation) ligesom Blå flag, men ellers med fokus på den enkelte strandens lokale forhold og muligheder.

De fleste steder vil hunde derfor være velkommen, så længe de er i snor.
Undtaget herfra er Høje Knolde Strand på Skallingen, hvilket skyldes at hunde er helt forbudt på hele Skallingen og må ikke må medtages, heller ikke i bil. Læs mere om Skallingen på naturstyrelsens hjemmeside

Varde Kommune har ansøgt om BADEPUNKT ved Friluftsrådet til følgende 9 strande:

Læs mere om Badepunkt på Friluftsrådets hjemmeside

 

Smiley-rapporter med analyseresultater

Der bliver udtaget badevandsprøver 13 forskellige steder gennem hele badesæsonen, der løber fra maj til september. Disse vandprøver bliver analyseret for nogle bakterier, som forekommer i stort antal, hvis badevandet er forurenet med spildevand fra mennesker eller dyr.
Klik på de enkelte badesteder herunder og hent Smiley-rapporten med analyseresultaterne for denne badesæson.

Badevandsprofiler for badestrandene

Beskrivelse af badestedet kan læses i badevandsprofilen for hver badested.

Læs mere om badevand på Miljøstyrelsens hjemmeside

Badesikkerhed

Yderligere informationer kan ses på TrygFonden Kystlivrednings hjemmeside.

Du kan også se en række instruktionsvideoer om badesikkerhed her.

Her kan du bl.a. se, hvordan du kaster en redningskrans eller hvad du skal gøre, hvis du er ude og bade og bliver fanget i et revlehul.

Forekomst af alger og fritlevende bakterier i badevand

I hav- og søvand findes der flere slags alger og fritlevende bakterier. Nogle af disse kan ved meget store forekomster være giftige eller virke allergifremkaldende.
Skumdannelse eller misfarvning af badevandet kan skyldes algeopblomstring. Derfor frarådes generelt badning under disse forhold.

Advarsler om algeopblomstringer

I slutningen af maj 2019 blev der konstanteret opblomstring af “blågrønalger” (cyanobakterier) i Kvie sø. Badning blav frarådet da blågrønalger kan producere giftstoffer som kan være farlige for både mennesker og dyr.

Advarslen blev ophævet igen i juni 2019.

Læs mere i pressemeddelsen om blågrønalger i maj 2019 Kvie Sø  og i pressemeddelsen med ophævelse af advarslen i juni 2019 Kvie Sø

I juli 2018 var der få dage, hvor der blev konstateret algeopblomstring ved fire af strandene i Varde Kommune ved Vesterhavet.

Det var tale om fænomenet “rødt tidevand”, og de påviste alger var ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed ikke giftige i samme grad som blågrønalger, men kan hos nogle mennesker give lettere symptomer.

Læs mere i pressemeddelelsen om “rødt tidevand” i 2018 her

Havbakterier

I havvand findes der også bakterier som Vibrio- og Shewanellabakterier, der kan medføre sygdom hos mennesker. Smittevejen er gennem munden eller gennem huden og åbne sår.
Specielt personer med anden sygdom og svækket immunforsvar skal være opmærksom og søge læge, hvis de bliver syge efter badning i havvand.

Ved Vesterhavet optræder de dog typisk ikke i større antal. Opblomstring i havvand med højt saltindhold sker først, når vandtemperaturen har været over 20° C i en længere periode.

Steder med badeforbud

Der er badeforbud i Karlsgårde Sø, da der på søens bund ligger kviksølv og andre tungmetaller fra udledning af kviksølvholdigt spildevand fra Grindstedværket til Grindsted-Varde Å og videre til Karlsgårde Sø.

Der vil under badning være risiko for at der rodes op i bunden, og det kviksølvholdige sediment frigives til det iltede vand. Kviksølvet kan her omdannes til methylkviksølv, som er særdeles sundhedsskadeligt for både mennesker og dyr.

Der er ligeledes badeforbud på 1400 meter af Kærgård Strand ud for Kærgård Klitplantage. Her frarådes desuden ophold og kontakt med sand og vand.

Læs mere om forureningen i Kærgård Klitplantage her

Begge steder anbefales det, at man følger skiltningen på stedet.

Kilde: Varde Kommune