Varde Kommune fortsætter succesen med at nedbringe gælden

Nye udregninger fra Lånio.dk illustrerer, at 17 ud af 98 danske kommuner har oplevet en stigning i den langfristede gæld pr. indbygger fra 2016 til 2017. Silkeborg Kommune er, med en stigning på 26,81%, den kommune med den højeste stigning i perioden. Samsø Kommune er stadig den kommune med den højeste langfristede gæld pr. indbygger igen efterfulgt af henholdsvis Furesø og Læsø Kommune.

At være gældfri er ikke målet

For de fleste kommuner er målet dog ikke at blive gældfri, da det i nogen grad er en nødvendighed at investere for at kunne sikre udvikling i fremtiden. Dette betyder dog ikke, at kommunerne kan foretage uendelige investeringer og optage lån, som de ønsker. Dette reguleres som bekendt af indenrigsministeriet der budgetterer, hvor mange penge hver enkelt kommune har til faste udgifter samt finansiering af nye projekter.

Derfor er målet i højere grad blot at nedsætte gælden fra år til år, hvilket 17 kommuner ikke har formålet at gøre fra 2016 til 2017.

Gælden er faldet generelt set

Overordnet set er gælden dog faldet fra 2016 til 2017. I 2016 var den samlede gæld for alle 98 kommuner 1.797.070 kr., hvilket gav en gennemsnitlig gæld på 18.337 kr. pr. indbygger. I 2017 er dette tal faldet en smule til 1.739.818 kr., hvilket er ensbetydende med et gennemsnit på 17.753 kr. pr. indbygger.

Når det gælder Varde Kommune, så har kommunen en langfristet gæld på 15.662 kr. pr. indbygger og har dermed reduceret deres gæld med 5,61% på et år.

–  Der er tale om løbende afdrag, så vi har ikke foretaget ekstraordinære afdrag. Det hænger også sammen med, at mulighederne for låneoptag er reduceret. Vi optager mest lån til energiforanstaltninger og ældreboligbyggeri, og sidstnævnte har vi ikke haft så meget af de sidste år, oplyser kommunaldirektør Mogens Pedersen overfor GoVarde.dk.

DEL