Værnepligt i Oksbøllejren er populært

Med ca. tre måneder tilbage inden, at det første hold værnepligtige møder i Oksbøllejren, meldes der stort set ”udsolgt”.

Holdet var oprindeligt planlagt til 100 værnepligtige, men allerede i sidste uge nåede vi det tal, og vi har derfor udvidet holdet med yderligere 10 værnepligtige. Vi modtager således 110 uge mænd og kvinder den 5. februar, der alle har meldt sig frivilligt”, udtaler projektleder Major Kim Meyer, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter.

”At modtage og uddanne over 100 værnepligtige er en stor og spændende opgave”, fortsætter majoren. ”De skal have et sted at sove, der skal være styr på forplejningen, og de skal have det rigtige materiel og udrustning. De 4 måneder, som værnepligtsuddannelsen tager, er meget intense, hvilket stiller store krav til omgivelserne. Depotet må f.eks. ændre åbningstider, så de er klar til at modtage de værnepligtige fra kl. 06.00 om morgenen, så vi mærker på mange måder, at det at have værnepligtige giver en helt anden og endnu mere spændende hverdag”, siger Kim Meyer.

Også den kommende chef for 4. batteri kaptajn Morten Højer har travlt i disse dage. Et batteri er blandt andet organiseret med en chef, en næstkommanderende, en kommandobefalingsmand, tre delingsfører og 9 gruppefører og disse medarbejdere findes ikke i forvejen.

”Dem skal jeg først skaffe, og jeg ønsker naturligvis de dygtigste, der findes”, udtaler Morten Højer. Også den opgave går godt, og selvom Hærens Kamp- og Ildstøttecenter først blev pålagt opgaven i oktober, så kan de inden længe gå på juleferie vel vidende, at såvel personel-, facilitets- og materielressourcerne er ved at være på plads.

DEL