Uropførelse af Vibrandring

Foto: Niels Linneberg

 – Et musikalsk talentprojekt.

Fredag d. 5. april kl. 17 inviteres der til uropførelse af musikværket “Vibrandring” i Medborgerhuset, Storegade 57, Varde.

“Vibranding” er opstået som en ide af komponisten Hanne Tofte Jespersen, og det har i denne sæson været et samarbejdsprojekt mellem Esbjerg Kulturskole, Esbjerg Ensemblet og Musik & Billedskolen Varde.

Projektets navn er en leg med ordene vibrant – levende, vibrerende – og erindring og vandring, og formålet har været at lave et musikværk, der tager udgangspunkt i et område.

Som grundlag for musikken og processen er valgt to lokalområder, et referenceområde, kendt for sine naturmæssige, kulturhistoriske og oplevelsesmæssige kvaliteter og derfor ‘på landkortet’ i folks bevidsthed, og et kerneområde, som ikke umiddelbart besidder vibrante, inspirerende kvaliteter. De to områder, der blev udvalgt er Varde Ådal og Rørkjær bydelen i Esbjerg.

Foto: Niels Linneberg

– Vi har villet give en gave til dette område. Vi har lavet et musikværk med tekst og billeder til. Der sker noget, når man vandrer i et område. Man mærker det med alle sanser og oplever det på en helt anden måde, end når man kører igennem det, siger Hanne Tofte Jespersen.

De medvirkende i projektet er elever på talentlinjerne i Esbjerg Kulturskole og Musik & Billedskolen, Varde. samt elever fra Kulturtalent klassen 7K fra Rørkjær Skolen Urban, i Esbjerg. 7K har arbejdet med tekster og billeder i projektet.

Som en vigtig ekstra musikalsk dimension har talenteleverne arbejdet sammen med professionelle  musikere fra Esbjerg Ensemblet.

– Med Vibrandring får Musik & Billedskolens talentelever en unik mulighed for at spille sammen med Esbjerg Ensemblets topprofessionelle musikere – både i øveforløb og koncerter – og på den måde mærker de, at de er fælles om at løfte musikken. Det er på alle måder en meget lærerig proces for vores elever, siger Henrik Gantzel fra Musik & Billedskolen.

Samarbejdet mellem de tre institutioner har været en vigtig del at Vibrandring projektet siger Henrik Gantzel:

– Det er naturligt, at vi tænker i helheder. Derfor er samarbejdet med Esbjerg Kulturskole og deres talentelever og kulturtalentklassen om projekter af denne karakter en oplagt mulighed for at løfte sammen. På den måde giver vi eleverne mulighed for at møde andre børn og unge med samme interesse.

Alle er velkomne til uropførelsen i Medborgerhuset.