Ungdomsholdet stepper op

Foto: 7-Kanten

Området er fyldt med unge, der brænder for teater og scenekunst og vi vil gerne støtte op om dem og give dem endnu bedre chancer fremover hvis de vælger at gå den vej, siger daglig leder af 7-kanten, Kent Stensgaard.

Derfor får områdets unge mulighed for at lære af og arbejde sammen med Kim Brandt.

Kim Brandt er en garvet skuespiller og instruktør. Han har været med på de skrå brædder siden 1985 og har fungeret som instruktør siden 2007, han var bl.a. instruktør på 7-kantens vinterspil Chicago i 2019.

Kim er en gennemført performer, der brænder for scenekunsten og formår at få det bedste frem i alle og få dem til at brænde igennem på en scene, samtidig med at det bliver en sjov oplevelse.

Ungdomsholdet

Kim har planer om at de unge skal opnå en enorm udvikling og få rykket deres forståelse for hvad de tror de kan til det mere reelle billede af hvad de kan.

Han vil i forløbet sørge for at de unge bl.a. kommer til at arbejde med kropssprog, tekstforståelse, diktion, improvisation og mange andre aspekter af scenekunsten.

Alle teknikker der arbejdes med kan ikke kun bruges på scenen; men kan også være med til at styrke de unge i hverdagen fx til eksamener, taler, og alle andre situationer hvor de indgår i et fællesskab. De vil opnå en bedre forståelse for hvordan man kan agere hvad man dermed udstråler over for andre.

Hele forløbet ender ud med en endnu ukendt forestilling, hvor de unge kan få lov til at afprøve deres nyfundne evner for en fyldt teatersal.

Det bliver nok ikke en skrevet forestilling men en device-forestilling, dvs. en forestilling med et overordnet emne hvor der er flere små handlinger der omhandler det samme emne. Det vil give alle plads til at performe så vi ikke risikerer at stå med enkelte i hovedrollerne og resten som baggrund.

Udover at lære scene-teknikker så får man også fornøjelsen af at indgå i et fællesskab med andre ligesindede og et fantastisk sammenhold ved at være fælles om et projekt.

Du kan tilmelde dig på www.7-kanten.dk nu. Første gang ungdomsholdet mødes er d. 7. november 2019

DEL