Tyske feriehusgæster står bag væksten i overnatninger

Danmarks Statistik har opgjort de endelige tal for overnatninger i lejede danske feriehuse i 2016. Tallene viser en fortsat kraftig vækst i antallet af overnatninger fra tyske feriehusgæster på kystferie i Danmark.

Særligt de tyske feriehusgæster trækker væksten i antallet af overnatninger i lejede danske feriehuse. Det viser opgørelsen over overnatninger i danske feriehuse i 2016 som Danmarks Statistik netop har offentliggjort. I alt var der godt en million flere overnatninger i udlejede danske feriehuse end sidste år, og alene de tyske gæster har leveret 680.424 flere overnatninger – en vækst på 6,1 procent i forhold til 2015.

Især er der kommet flere tyskere langs hele Vestkysten, herunder i Varde, der har oplevet en stigning på 134.000 flere tyske overnatninger. Men det er ikke kun på Vestkysten, der opleves vækst. Tyskernes øgede interesse for feriehusferie er i 2016 kommet til gavn for hele Danmark. Flere store feriehuskommuner har ligefrem haft tocifrede vækstrater på det tyske marked. Målt i procent er højdespringerne blandt de største feriehuskommuner i Danmark: Guldborgsund med en stigning på 15,1 procent, Syddjurs med 15,0 procent, Sønderborg med 14,3 procent, Lemvig med 12,4 procent og Hjørring med en stigning på 12,3 procent.

– Det er meget glædeligt at se de positive overnatningstal, samt at væksten i høj grad er drevet af vores tyske naboer. Det bekræfter os i, at det lange seje træk om en tydelig tilstedeværelse på det tyske marked har en betydelig effekt, og ikke mindst at det virkelig nytter, når man gør en indsats i samlet flok i stedet for at benytte sig af spredt fægtning, siger Jens Hausted, direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme.

Han henviser her til den store, fælles tv- og online-kampagne for feriehusferie i Tyskland, der blev gennemført i samarbejde mellem henholdsvis VisitDenmark, Novasol, Destination Sydvestjylland og Dansk Kyst- og Naturturisme med støtte fra Fomars – med et samlet budget på 8,5 millioner kroner.

Billederne viste familieidyl i et feriehus ved den danske kyst med drageflyvning, afslapning på terrassen og løb og leg i de bakkede klitter. Allerede i november 2016 stod det klart, at kampagnen var nået bredt ud, da evalueringen af kampagnen viste, at i alt 17,6 millioner tyskere var blevet eksponeret for kampagnens budskaber enten via tv eller online.

Du kan finde endelig tal for feriehusovernatninger på VisitDenmarks hjemmeside.

DEL