Tulipaner i kampen mod misbrug

Med Lions – Mod misbrug

Lions Varde deltager igen i år i Lions Danmarks landsdækkende kampagne. Formålet er at skaffe midler til kampen mod misbrug i klubbens geografiske dækningsområde (Varde kommune undtagen den tidligere Ølgod kommune).
Klubbens medlemmer vil, inden for tidsrummet 11. marts til 28. marts, kontakte områ-dets erhvervsdrivende og modtage bestilling på en eller flere buketter tulipaner til en overpris på 100 kr. Tulipanerne leveres (sammen med et skilt med kampagnens logo) til virksomhe-derne den 9. eller 10. april af klubbens medlemmer.

Overskuddet går udelukkende til kampen mod misbrug – lokalt, herunder til gennemfø-relse af projekt ”Du vælger selv” for 7. klassetrin, til uddannelse af lærere og SSP-medarbejdere i Lions Quest (Holdning og Handling), til trykning af Ungdomsskolens ”Rusmid-delguide” samt til et sponsorat til Natteravnene i Varde.
I 2018 fik Lions Varde et overskud på ca. kr. 52.500 på Tulipanaktiviteten oplyser Richard Nielsen. Dette var kun muligt med den meget venlige (og kontante) støtte fra områdets virk-somheder. Vi håber på samme gode opbakning i år. Tag derfor godt imod vore medlemmer – på forhånd tak, lyder det fra Lions.

DEL