Træfældning i Lunden

I denne uge går Varde Kommune i gang med at fælde nogle af de gamle bøgetræer i Lunden ved Varde.

Mange af bøgetræerne i Lunden er nået til den modne fase og som så meget andet, må de give efter for alderen og lade nye generationer komme til. Ved fældning af de gamle træer sikrer Varde Kommune, , at skoven er sund og ingen træer står til fare for skovgæsterne.

“De sidste par år er det gået stærkt med de gamle træer. Rigtig mange af træerne er tydeligt svækket og der er en øget risiko for at de vælter eller knækker. Derfor må vi nu gribe til handling og fælde nogle af de gamle træer,” fortæller Skov- og Landskabsingeniør Mette B. Johnsen fra Naturcenteret i Varde Kommune.

Samtidig er det også ønsket at bevare og opnå en høj naturværdi i skoven. Ved at bevare nogle af de gamle træer, som såkaldte vragtræer eller spættetræer, skabers der et levested for hulrugende fugle, sjældne mosser, biller og svampe. Nogle af de væltede træer får også lov at blive liggende og overgå til naturens egen nedbrydningsproces.

Når de store træer fældes kommer der lys til skovbunden og den nye generation af bøgetræer vil hurtig spire frem. De steder, hvor der tidligere er fældet træer, står der i dag tætte bede at unge bøgetræer. Netop denne foryngelse af skovens træer er en vigtig del af skovdriften, og er med til at sikre at der også er en sund bøgeskov i fremtiden.

“Lunden er en skov, som dagligt bliver besøgt af rigtig mange mennesker. Det er vigtigt, at skovgæsterne kan gå trygt i skoven uden at frygte, at der falder træer og grene ned i hoved på dem”, Samtidig er vi opmærksomme på, at bevare mange af de gamle træerne, som skaber biodiversitet i skoven. Vi skal dog også sikre, at der er plads til den næste generation af bøgetræer,” siger udvalgsformand Preben Friis-Hauge

Træerne bliver fældet i vintermånederne og stammerne kørt ud. Trætoppene bliver først kørt ud af skoven, når vejrforholdene og skovbunden tillader det. Det kan ikke undgås, at der under fældningsarbejdet vil komme skader på skovens stier. Umiddelbart efter at arbejdet i skoven er afsluttet og skovbunden er tør, vil stierne blive repareret.

 

Fik du læst:

Varde Kommune bekæmper rynket rose i Blåvand

DEL