Torbjørn Fristed: Jeg er modstander af halal!

Læserbrev, indsendt af Torbjørn Fristed, Kandidat til Folketinget for Dansk Folkeparti Haderslev, Sydjyske storkreds.

I Belgien har man netop forbudt religiøs slagtning, både kosher og halal. Det synes jeg er noget vi bør kopiere i Danmark, og jeg er især modstander af halal.

Principielt er jeg meget imod, at jeg som kristen ikke har en reel mulighed for at fravælge fødevarer der er velsignet af en imam, hvilket ikke lader sig gøre, da mærkning kun er frivillig, og en stor del af danskslagtet kyllinge- og oksekød er halal. Derudover væmmes jeg ved en slagtemetode der ikke tager hensyn til dyrevelfærd og ser stort på hurtig og human afivning.

Men jeg har allersværest ved at forstå at vi tillader halal, når jeg ser på de mange, mange penge der hvert år sendes til World Muslim League, i afgift for halalcertificering. Milliarder der bliver brugt til finansiering af moskeer i vesten, og endnu værre, penge der sendes som økonomisk støtte til IS og Al-Qaeda. Det betyder, at når jeg står i mit supermarked og beslutter mig for at købe en kylling, så beslutter jeg også at jeg sender penge til en moské i Danmark, eller endnu værre: at jeg sender penge der finansierer terrorisme og islamisk kamp i mellemøsten. At jeg betaler for træning og udrustning til såkaldt hellige krigere, der kæmper mod fred, demokrati og danske og vores allieredes soldater.

Derfor er jeg fortaler for, at vi i Danmark får et forbud mod halalcertificerede varer, og et forbud mod religiøs slagtning på danske slagterier. For dyrenes, for vores og for sikkerhedens skyld!