Ti nye vindmøller opstilles i Ulvemosen og Bækhede Plantage

Foto: Energihjem.dk Det er portalen, hvor du gratis kan indhente 3 tilbud på alle former for energirenoveringer af din bolig.

Varde Kommune har mandag den 20. juni 2016 givet byggemeddelelse til opstillingen af ti nye vindmøller i Ulvemosen og Bækhede Plantage.

Den 6. juni 2016 gav Varde Kommune nedrivningstilladelse til ti vindmøller i Rousthøje og Gunderup.

Når møllerne i Rousthøje og Gunderup er taget ned, kan European Energy påbegynde opstillingen af de nye vindmøller i Ulvemosen og Bækhede Plantage.

Varde Kommune er informeret om, at der er observeret ynglende traner i området. Borgere har på baggrund af dette anmodet kommunen såvel som Natur- og Miljøklagenævnet om at genoptage VVM sagen.

Kommunen mener umiddelbart, at de nye oplysninger om traner kan rummes inden for den gældende VVM, og derfor er der ikke på det foreliggende grundlag anledning til at genoptage sagen. Kommunens påtænkte afgørelse er i høring indtil på fredag.

FAKTA
• Hver mølle er behandlet som en anmeldelse efter Vindmøllebekendtgørelsen og som en byggeanmeldelse efter Byggeloven.

• Varde Kommune har sagsbehandlet anmeldelserne og sikret sig, at dokumentationskravene til anmeldelserne er overholdt.

• Det er et krav i VVM-tilladelsen, at vindmøllerne i Rousthøje og Gunderup skal være taget ned, før de nye vindmøller kan opstilles.

• Varde Kommune forventer at offentliggøre sagsakterne, der er indgået i sagsbehandlingen, på kommunens hjemmeside onsdag den 22. juni 2016.

FIK DU LÆST:

LÆSERBREV: Ulovligt byggeri med Byrådets accept!

DEL