Syd- og Sønderjyllands Politi styrker den borgernære, tryghedsskabende, dialogbaserede og forebyggende indsats

To nye mobile politistationer skal i Syd- og Sønderjylland være med til at understøtte politiets nye koncept i forhold til at styrke nærheden til borgerne i politikredsen.

Syd- og Sønderjylland er en geografisk stor politikreds. Derfor er der da også i forvejen et net af stationer samt land- og nærbetjente forskellige steder i kredsen.

Hovedstationen ligger i Esbjerg. Derudover er der stationer i Varde, Ribe, Vejen, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Der er nær- eller landbetjentkontorer i Esbjerg på Stengårdsvej, i Midtbyen og i Østbyen. Desuden på Fanø, i Bramming, Oksbøl, Ølgod, Rødding, Vojens, Rømø, Løgumkloster, Bredebro, Skærbæk og Padborg.

Flere steder lægger nærpolitiet – udover at betjene borgerne på nærstationerne – især vægt på at gå eller cykle rundt i lokalområderne, så de kommer i kontakt med flest mulige borgere.

Det er to tidligere ATK-vogne, der i første omgang er ved at blive indrettet til nye, små mobile stationer. De bemandes med betjente og skal køre ud i mindre bysamfund eller områder, hvor der for eksempel i en periode har været mere kriminalitet. De kan også bruges i forbindelse med forskellige forebyggende kampagner. Det er planen, at de to vogne skal være klar i løbet af få dage.

-Vi har rigtig mange mindre bysamfund i vores politikreds, siger politidirektør Jørgen Meyer. Så når vi med de to nye mobile stationer kan komme i nærkontakt med borgerne på en anden måde end ved almindelig patruljering, håber vi, at rigtig mange borgere vil tage imod tilbuddet om at komme og snakke om stort og småt med de betjente, som kører ud med dem.

De mobile stationer vil også kunne sættes ind ved større, lokale arrangementer som for eksempel byfester, markeder, sportsbegivenheder og koncerter m.v.

I forvejen har det i adskillige år været sådan i Syd- og Sønderjylland, at borgerne kan bede om at få forebyggelsesbetjente på besøg til at holde oplæg i foreninger om alt fra forebyggelse af indbrud til unges alkoholvaner. Det bliver også fremover højt prioriteret.

Det har også i flere år været sådan, at utrygge borgere har kunnet skrive til politikredsen og bede om at få besøg af en ATK-vogn til hastighedsmålinger for eksempel på særligt udvalgte strækninger, herunder skoleveje. Cirka en tredjedel af de målinger, ATK-vognene foretager, er på anmodning fra borgere.

Borgerne vil fremover tillige kunne bestille politiet til at komme ud og møde borgere, som ønsker eller har behov for information, vejledning og hjælp til håndtering af lokale problemstillinger. Det kan for eksempel være emner som forebyggelse af bestemte kriminalitetsformer i lokalområderne.

Vi har i politikredsen fokus på at give vores borgere en god service. Det sker blandt andet ved borgernes henvendelse til politiets servicecenter og vores publikumsekspeditioner på de lokale politistationer i kredsen. Vi vil fremover styrke vores indsats i forhold til at kunne tilbyde borgerne en bedre rådgivning i konkrete sager og i forhold til at kunne guide borgerne til en bestemt sagsbehandlende afdeling i kredsen eller et andet sted i politiet. På samme måde vil vi af egen drift sætte særlig fokus på opfølgning over for den enkelte borger, som har udtrykt behov for politiets bistand.

-Det er vigtigt, at vi i hele vores politivirksomhed og -tænkning har borgerne i centrum. Nærhed og tryghed og vores forebyggende indsats vil derfor have høj prioritet i lighed med opgaveløsningerne på det beredskabs- og efterforskningsmæssige område, udtaler politidirektør Jørgen Meyer.

For at kunne understøtte de nye tiltag har politikredsen iværksat et organisationsprojekt med det formål at etablere en ny Forebyggelsessektion, der blandt andet skal erstatte kredsens Kriminalpræventive sekretariat. Forebyggelsessektionen vil på kredsbasis styre og koordinere de mange nye initiativer i et tæt samarbejde med personalet i vores Områdecentre (lokale politistationer), kommuner og øvrige samarbejdspartnere på området.

DEL