Succes med særlig ordning inspirerer: Kommunen efterlyser endnu en playmaker

Mads Sørensen

Efter de gode erfaringer med ordningen ”Erhvervsplaymaker”, der blandt andet har haft stor succes med at få flere lokale unge ind på erhvervsuddannelserne, har Varde Kommune nu valgt at oprette en lignende stilling på tværs af områderne Kultur & Fritid og Social & Sundhed.

Det er blevet til den noget længere titel ”Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker”. Den kommende playmaker får blandt andet til opgave at agere som brobygger mellem de lokale foreninger og kommunen. Derudover skal vedkommende arbejde med træningsprojekter, oplevelsesaftener og skaffe eksterne puljemidler til forskellige tiltag.

Der er særligt fokus på, at den kommende playmakers aktiviteter skal foregå i så mange lokale idrætshaller og biblioteker som muligt. Derigennem arbejdes der på at bringe kommunens sundhedstilbud tæt på borgerne i lokalområderne ved at bruge hallerne som udgangspunkt.

Den nye stilling forventes at være opslået omkring 1. oktober, og der sigtes efter ansættelse fra 1. januar 2020.

– Vi ved, at deltagelse i kultur- og fritidsliv hjælper folk til en bedre fysik og større trivsel. Vi ser derfor det her som et spændende nyt tiltag, der forhåbentlig vil have en mærkbar indflydelse på borgernes generelle velvære og fremme den forebyggende indsats, siger Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune.

Også Mads Sørensen, formand for Udvalget for Kultur og Fritid i Varde Kommune, er tilfreds.

–  Sundhed, forebyggelse og tidlig indsats rimer på et aktivt fritidsliv, og den her nye stilling skal hjælpe endnu flere af vores borgere til at få øjnene op for de mange tilbud, vores foreninger og kulturinstitutioner kan byde på. Derfor bliver det også vigtigt for den kommende medarbejder at fokusere på masser af decentrale tilbud, der er tilpasset de enkelte behov i hvert af vores mange lokalområder, siger han.

FAKTA

  • Den nye stilling som Kultur-, Idræts- og Sundhedsplaymaker forventes slået op omkring 1. oktober, og der sigtes efter ansættelse fra 1. januar 2020.
  • Der vil i første omgang være tale om en 2-årig projektansættelse.

En altid opdateret oversigt over Varde Kommunes aktuelle jobopslag kan findes på denne side, hvor den kommende stilling også vil blive slået op: http://www.vardekommune.dk/job-hos-os

DEL