Hvad stiller man op når naboens hund gør konstant?

Du er ved at blive vanvittig – naborens hund gør og gør, og kan ikke sidde i din have uden at skulle høre på larmen fra King eller Fido… hvad stiller du op?

Ifølge Hundeloven er det ejerens pligt at sørge for, at hans eller hendes hund ikke forstyrrer nabolaget. Loven siger også, at hvis hundeejeren ikke lever op til sit ansvar, kan du henvende dig til det lokale politi, som kan pålægge ejeren at holde hunden lukket inde eller – hvis det ikke hjælper – at lade hunden fjerne, skriver Bolius.dk på deres hjemmeside.

Hvor meget skal hunden gø og larme?

Der er ikke faste retningslinier for, hvor grelt det skal være, før hundeejeren får et påbud. Men praksis viser, at der skal en del til. Hvis man ser på de konkrete sager, der har været i de senere år, er hovedreglen, at der skal være tale om vedvarende gøen eller tuden i både halve og hele timer – stort set hver dag.

Det er heller ikke tilstrækkeligt, at kun enkelte naboer føler sig generet – det skal være et flertal af de omkringboende, og, at det kan være svært og ressourcekrævende at løfte bevisbyrden for politiet.

Hvad siger tidligere afgørelser?

I tidligere afgørelser kan man eksempelvis læse, at politiet lægger vægt på, hvor stor en del af de omkringboende, som føler sig generet af hunden, mens også politiets egne observationer og oplevelser på hundeejerens grund tages med i betragtningen.

Fx blev en hundeejers klage over politiets påbud afvist, da, man lagde vægt på, at 8 ud af 9 omkringliggende ejendomme følte sig generet, og at politiet ved besøg på ejendommen konstaterede gøen.

I et andet tilfælde blev politimesters påbud ophævet, fordi ulemperne fra hundene ikke vurderedes at være væsentlige, da kun 2 husstande fandt, at hundene var til gene, mens 5 andre husstande ikke fandt, at dette var tilfældet.

Hvordan håndterer du naboen?

Det er bedst, at du snakker med din nabo. Det er utrolig afgørende, at du er meget venlig og imødekommende, og i det hele taget holder kommunikationen på din egen banehalvdel. Altså ikke noget med: »Nu kan det fandeme være nok. Din hund står der og gør i timevis. Det er simpelthen ikke til at holde ud.« I det øjeblik, du siger sådan, er du i gang med at angribe – og i det øjeblik, du angriber, går modparten i forsvarsposition.

Hvad kan hundeejeren gøre?

En hund, der står og gør hele dagen, har det rigtig dårligt, og her bør hundeejeren tage en snak med en dyrlæge eller en adfærdsterapeut om, hvad der kan være årsagen. Det kan være, at hunden skal i behandling for separationsangst, eller at ejeren skal stimulere hunden bedre, så den stopper med det.

Hvis hunden gør, fordi posten kommer, eller fordi folk går forbi ude på vejen, er det en naturlig adfærd for mange hunde, der på den måde forsvarer sit territorium.

Når hunden gør, opfatter den sig typisk som leder. Og der skal ejeren gå ind og overtage lederskabet og bestemme, hvornår der må gøs og ikke gøs.

Kilde: Bolius.dk

DEL