Sportsskoler i sommerferien – for børn og unge med særlige behov

Idrætsforeninger arrangerer: Sportsskoler i sommerferien – for børn og unge med særlige behov.
Hvad er en Parasport-sportsskole? Det er et idrætstilbud i dagtimerne 4 dage i sommerferien. Det er masser af idræt, aktiviteter, sjov og ballade i fællesskab
med en masse andre børn og unge med særlige behov. Hver deltager vælger sig på den idræt – som de vil følge alle dagene.

Hvem deltager?
Piger og drenge i skolealderen ca. 6-17 år med funktionsnedsættelser: Eksempelvis børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder eller udviklingshæmning, hjerneskader
eller diagnoser inden for ADHD- og autismeområdet. Eksempelvis børn og unge med fysisk funktionsnedsættelse som CP, Rygmarvsbrok, Muskelsvind eller andre bevægelseshandicaps – eller børn og unge som er blinde eller svagtsynede.

Deltagere med et personligt hjælperbehov skal have egen hjælper med.

Tilmelding
Online tilmelding.
Betalingsoplysninger tilsendes efter indskrivning.
Pris: Deltagergebyret er kr. 500,- inkl. forplejning
Mere information: www.parasport.dk

DEL