Souschef stopper ved Musik & Billedskolen

Foto: Niels Linneberg

Ved udgangen af marts siger Musik & Billedskolen farvel til souschef Henrik Gantzel. Henrik har været ansat som sanglærer siden 1999 og som souschef fra 2006.

Henrik forlader Varde til fordel for et job som leder af en helt nyoprettet musikskole i Tivoli i København.

Tivoli har en lang tradition for kultur og musik, og de bygger videre på denne tradition ved at etablere en musikskole for alle, midt i København.

– Jeg glæder mig allermest til at være med fra Tivoli Musikskoles begyndelse. At være med til at sætte retning og lægge et pædagogisk fundament i en musikskole som forhåbentligt kommer til at leve mange år og på den måde skabe glæde for mange børn og unge, siger Henrik Gantzel.

Den nye musikskole i Tivoli er ikke en eliteskole, som man kender det fra Tivoli Garden, men et tilbud til alle musikglade børn og unge i København. Det er planen, at Tivoli Musikskole slår dørene op for første gang til august.

Henrik Gantzel har været med i Musik & Billedskolen helt fra da musikskolen holdt til på Brorsonskolen.

Efter kommunalsammenlægningen og flytningen til de moderne lokaler på Stålværket kan Henrik se tilbage på en spændende udvikling.

– Vi har været igennem en udvikling, hvor vi har fået meget mere samarbejde med Varde Kommunes folkeskoler, både i forhold til at lægge musikskoleundervisning på skolerne i skoletiden, men også i forhold til kompagnonundervisning, hvor musikskolelærere, på efterhånden en del skoler, varetager folkeskolens obligatoriske musikundervisning til gavn for kommunens børn.
Derudover har vi til stadighed stor fokus på den elementære musikundervisning til børn i indskolingsalderen. Et meget, meget vigtigt arbejde der bør prioriteres.

Gennem årene har Musik & Billedskolen haft vedvarende fokus på at nå ud til så mange som muligt af Varde Kommunes borgere. Derfor spreder Musik & Billedskolen til stadighed mere og mere undervisning ud i kommunen, og har i næste sæson undervisningstilbud på 18 skoler.

Også internt har Henrik haft indflydelse på udviklingen gennem årene.

– Jeg synes, at vi har været med til at skabe en skole! En skole, som lægger stor vægt på det pædagogiske arbejde gennem vidensdeling, både i faglige fællesskaber, men i den grad også på tværs af faglige skel.
Det er vigtigt, at man som medarbejder, virksomhed eller organisation tænker i samarbejde og helheder til gavn for borgere, brugere, elever, gæster. Et frugtbart og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab løfter sammen, er for mig indiskutabelt noget af det vigtigste.

Den geografiske afstand mellem Varde og København til trods, så tager Henrik Gantzel gode erfaringer med til Tivolis nye Musikskole.

– Formidling af kulturtilbud til børn og unge der bygger på bredde, alsidighed og kvalitet, er et af de vigtigste elementer til læring og dannelse. Alle børn og unge – uanset baggrund – skal have mulighed for at møde kunst og kultur.
Jeg tror også her på, at nøglen til succes netop ligger i et velfungerende samarbejde, hvor alle har et konstant fokus på elevernes læring, og stræber efter at levere undervisning, læring og kulturtilbud af høj kvalitet.

DEL