Søren Laulund (A): Vi er lykkedes med at rykke lidt hårdere i tovet

Tilsendt af Søren Laulund, Byrådsgruppeformand, Socialdemokratiet i Varde Byråd:

Budgetlægningen for 2020 har været vanskeligere end i tidligere år. Vi afventer resultatet af en kommende udligningsreform, der forhåbentlig til smiler Varde kommune med hårdt tiltrængte ekstra midler. I Socialdemokratiet har vi derfor været enige i at vi koncentrerer os om 2020 og ikke om overslags årene. Dette vil være alt for usikkert.

Den nye regering har sat fokus på velfærd og klima – og det har været vigtigt for socialdemokratiet at understøtte denne retning i den lokale budgetlægning. Vi har mødt velvilje fra andre partier i byrådet til dette synspunkt – og vores væsentligste fingeraftryk i budget forliget er at vi er lykkedes med at rykke lidt hårdere i tovet i velfærdsretningen end hvad ellers ville være sket.

Vi er derfor glade for at være en del af at børneområdet og ældreområdet i budgetaftalen får tilført hver ekstra 2 mill. kr. som de respektive udvalg kan sætte i spil, hvor de vurdere at behovet er størst. Vi er også glade for at værdighedsmidlerne forbliver til området som de var tiltænkt med understøttelse af vores Værdighedspolitik fra sidste år.

Beskæftigelsesområdet får også et tiltrængt løft, hvad vi hilser med tilfredshed – og vi har her haft fokus på at der supplerende kan trækkes på ”anden aktør” og at der kan ske kompetenceudvikling af medarbejderne.

Det specialiserede socialområde er økonomisk nødlidende og vi har her understøttet at – dette økonomiske hul fyldes op – så vi bevare en standard på området som vi kan være bekendt.

Det er lykkedes at finde midler til at iværksætte tiltag vedrørende FN-s verdensmål, og her begynde med klima indsatsen. Endvidere har vi fokus på forpligtende samarbejdet med andre kommuner.

For at skaffe midler har der været lavet et Råderumskatalog, der indeholder en lang række spareforslag. Budgettet hænger kun sammen fordi vi har besluttet elementer fra dette katalog og fordi vi bruger en del af kasse beholdningen til finansiering.

Ved prioriteringen af råderumskataloget har det været vigtig for socialdemokratiet at vi holder fokus på at Varde kommune er et godt og trygt sted at være.

Dette har konkret betydet at vi har støttet prioriteringer i denne retning – og således vore gæster – turisterne – har haft nedsat prioritet. Vi har således eks. haft fokus på sikre børneskoleveje frem for turist-cykelstier.

Det er dog positivt, at der for en et-årig periode efter ønske fra flere grundejerforeninger indføres en mere aktiv opfølgning af lokalplanlægningen i sommerhusområderne, hvorefter denne ordning skal evalueres.

Samlet set er vi nået frem til et budget som vi i Socialdemokratiet kan støtte op om – det er ikke det bedste, men det bedst mulige – i den nuværende situation.

Processen og resultatet viser at vi er nået ind til benet af hvad vores økonomi kan holde til, hvis vi vil bevare en anstændig service. Vi håber på at udligningsreformen redder os i kommende år- men sker det ikke så ser vi i socialdemokratiet ikke andre muligheder end at tilslutte os den gruppe af kommuner, der allerede i år forventer at sætte skatten i vejret. Derfor er jeg glad for at vi er i mål med en fornuftig aftale for 2020 – men ser en større og vanskeligere budgetlægning i 2021.

PÅ denne baggrund er det selvsagt mit ønske at arbejdet med det iværksatte potentiale katalog fortsætter – og at vi politisk får lejlighed til at fortage langsigtede prioriteringer. Jeg håber derfor at en 1 årig budgetlægning som den vi har foretaget nu – er undtagelsen, der bekræftiger reglen.

 

 

 

DEL