Socialdemokratiet Varde: Vi blev sat udenfor døren

Socialdemokratiet i Varde: Vi kom uden for døren i budget forhandlingerne.

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan være politisk enige om Varde kommunes fremtid – men når det så er sagt – så var der så store forskelle i holdninger, at der ikke var andre muligheder, lyder det i en pressemeddelelse fra Socialedemokratiet Varde.

– De der har indgået budget aftalen vil spare sig frem på bekostning af velfærden for svage grupper– medens vi har en grundholdning om, at vi må bevare velfærden og indsatsen for et stigende antal svage borgere – og så betale regningen med en nødvendig skattestigning, der for de som ville blive berørt er af begrænset omfang.

Hvad skilte os så:
Vi har sagt nej bl.a. til en finansieringsgrundlag med tro på at få 2 x 20 mio fra staten. – der handles med penge som forligspartierne ikke har!! FIKTIVE PENGE er sat ind for at få kassen til at ligge på 125 mio. Hvis de 40 mio ikke kommer ekstra vil forligspartierne finde dem i anlægsbudgettet!! Vi mener at dette er uforsvarligt og skaber stor usikkerhed om vores økonomi!

For at få budgettet til at hænge sammen har forligs partierne høstet fra det ” prioriteringskatalog”- som forvaltningen havde udarbejdet – og høstet på områder som vi finder uspiselige.

Økonomien på beskæftigelsesområdet forudsætter en stor omstilling – der afsættes ca. 10 mio mindre i forsørgelsesudgifter via prioriterings kataloget og yderligere 10 mio mindre i tekniske budget – Dårligere serviceniveau kan ikke undgås og forligspartierne må politisk selv stå på mål for dette.

Forligspartierne har prioriteret mursten frem for kvalitet på skole og dagtilbudsområdet.I modsætning til dette har vi ønsket -øget kvalitet til skoler og dagtilbud 18 mio – BEHOLDE SKOLE og DAGTILBUD som VI kender den i dag. Her i VARDE !!

Endvidere har vi ønsket annullering af reduktion af driftsudgifterne på skole- og dagtilbud 5 i 2019 + 10 mio i 2020 og frem!!

Vi har også ønsket at der blev afsat midler til øget kvalitet til social- og ældreområdet 18 mio – VARM MAD til vores ældre hjemmeboende! De har ydet en vigtig indsats for vores samfund, og kræver derfor en anstændig behandling.

I vores udspil prioriterede vi anlægsønsker der skulle medvirke til at Varde kommune kunne fremstå som en familievenlig kommune

Se endvidere heraf på side 2, hvor vores driftsønsker også vil fremgå!

Socialdemokratiet i Varde

________________________________________________________________________

ANLÆGSØNSKER:

1. Trafiksikkerhed i hele Varde kommune og særligt pga. Ny skolestruktur, bestemt af et politisk flertal, hvor der ikke tidligere har været nødvendigt fokus på Varde by, og kræver også opfølgning i omkring resten af kommunens skoler.

2. Udvikling af Fritidscenter i Varde

3. Almen boligbyggeri i hele Varde kommune

4. Ungdomsboliger ved Campus Varde

5. Ølgod kulturhus bør sikres en kommunal medfinansiering
_________________________________________________________________________

DRIFTSØNSKER: VI havde flere ønsker, MEN jeg vil nævne de 4 VIGTIGSTE!!

1. Lokaletilskud forhøjes 90 % – 4 x 2,1 mio hvert år

2. Dagtilbudspris – 4 x 3 mio hvert år

3. Erhvervsmentor-ordning – samarbejde med Esbjerg kommune om frivillige mentorer = søg fremad via. §18 midler, hvilket bør ske ved kommunal medfinansiering (50.000,-kr. pr. år)

4. Forbedret forhold for Frivilligshuset (debatten om mangel på midler til sommerlejr til udsatte familier.) + Medborgerhuset + KFUM institutioner Center Bøgely og Paraplyen = bedre håndtering af §18 midlerne, samt større budgetsikkerhed for de enkelte institutioner.

_____________________________________________________________________________

DEL