Socialdemokratiet går ikke ind for lappeløsninger!

Af Søren Laulund, Socialdemokratiets byrådsgruppe

SOCIALDEMOKRATIET VIL GERNE TAGE ANSVAR FOR BUDGET 2019 OG FOR VARDE KOMMUNES ØKONOMISKE SITUATION;

De seneste udmeldinger fra forvaltningen vedrørende Varde Kommunes økonomi i de kommende år er en stor udfordring for byråd og forvaltning.

I indeværende uge har vi nu fået oplyst, at der vil være 25 mio. kr. mindre til driften i 2019 og årene frem. Vi har tidligere og på tirsdagens Erhvervsudvalgsmøde med deltagelse af gruppeformænd fra samtlige partier i byrådet nævnt en løsningsplan.

I Socialdemokratiet har vi tidligere slået fast, at vi finder den i 2017 vedtagne skolestruktur var et fejlskud, der prioriterede mursten frem for trivsel og som er en økonomisk sten om halsen på kommunen i mange år frem.

Af denne årsag kan vi – som tidligere tilkendegivet – ikke indgå i 1-årige budgetforlig, der kun leverer lappeløsninger, der er baseret på ”grønthøster” besparelser – forringelser i nødvendig service til borgere utryghed for medarbejderne – samt et mantra om at skatten er en urørlig størrelse.

De seneste udmeldinger fra kommunaldirektøren er selvsagt alvorlige for økonomien, – den lave ledighed i kommunen ”har en del af skylden”. – ja- vi mister bloktilskud – men har til gengæld en høj beskæftigelse til gavn for vore virksomheder og som giver skattekroner i kommunekassen – så derfor er den effektive beskæftigelsesindsats stadig en god forretning.

Det, der er sket er, at Staten nu høster en del af gevinsten – som vi tidligere selv har haft glæde af! Men det ændrer ikke på bundlinjen og Socialdemokratiet vil gerne være med til at tage et ansvar for Varde kommunes betrængte økonomiske situation.

Vi ønsker imidlertid ikke, at det sker ved en årlig ”omprioritering”- der så i den sidste ende bliver ”ædt op” for at holde skatten i ro. Det er som at fodre hunden med dens egen hale – og det betyder at vor kommune ikke kan fastholde en god service – hvor vi også har rum til nødvendige serviceforbedringer på delområder – jeg henviser her til de budget ønsker som vi har fremsendt til budget 2019.

Vi foreslår i stedet et 4-årigt budgetforlig –”over midten”- et budgetforlig, der baserer sig på nogle væsentlige kerneværdier for vores kommune:

1)Vi skal sikre interessen for bosætning ved at vores kommune er et sted, hvor familier trives. Det betyder: En tilfredstillende ældre omsorg( mad, pleje, omsorg) Gode rammer for børnefamilier(fornuftige institutionspriser og gode pasningsmuligheder) Forhold i skolen, der giver mulighed for trivsel og motivation. Der skal være rum til en effektiv beskæftigelsesindsats og der skal være rum til en effektiv indsats i forhold til de børn og unge, der har behov for det.

2)Vi skal sikre kvaliteten i turismen i vores kommune. Det betyder: Vi skal sikre en tilfredsstillende infrastruktur. Vi skal værne om de naturværdier som vi har til låns fra kommende generationer. Den 4-årige strategi At sikre tilfredsstillende serviceniveau på ovenstående områder samtidig med, at vi mister en lang række statslige kroner i kassen – kan ikke lade sig gøre uden at hæve skatten – det er vi parate til at tage medansvar for.

Vi tror at modellen skal være, at vi ud fra de service niveauer – som vi bliver enige om – låser budgettet fast i en 4 års periode og så – dækker mankoen ved en nødvendig skattestigning. I det 4-årige budget skal der være afsat et økonomisk rum til reelle omprioriteringer og vi skal sikre rum til at kunne udvikle medarbejdernes kompetence og de arbejdsmetoder der anvendes. Hvad er så fordelen? Det er væsentligt, at vore dygtige forvaltninger har tryghed i hverdagen til at udfylde de rammer bedst muligt som vi politikere udstikker.

Vi tror på, at en periode med ”ro” på budget-delen kan give rum til at udvikle nye metoder, der er baseret på vore dygtige medarbejderes viden, der på sigt øger effektiviteten. Som det er i dag med diverse sparekataloger, søger vi efter kvik-fix, der ikke er der eller for længe siden er brugt. Så vort indspil er, at budget processen vil tage sigte på en 4-årig budget aftale, der gør at borgere, politikere og forvaltning kender rammerne for de næste års arbejde. Og at vi samtidig for at skabe rum til dette dropper tabuet vedrørende en økonomisk indsprøjtning via en skattestigning.

Vi har ikke en forventning om, at der med kort varsel, hverken kan eller skal strikkes et 4-årigt budget sammen, som baserer sig på vore fælles prioriteringer allerede i forbindelse med budget processen her i september 2018. Det skal nemlig ikke jappes igennem! – Det kan da også være som vi tidligere har talt om, at vi skal ”hente eksperter” ind for at hjælpe med at sikre det flerårige overblik.

Vi forventer til gengæld nu, at vi allerede kan lave en overordnet tidsplan for processen og allerede i budget 2019 får skabt rum til omprioriteringskataloget ved at få dækket mankoen i budgettet med en skattestigning. “Skudt fra hoften” i størrelsesordenen 0,5 til 1%, men det vil forvaltningen kunne gøre os klogere på.

Der vil måske netop i år være bedst mulighed for at hæve skatten uden strafafgift til følge, da netop flere kommune vil søge lykken med at få reduceret en skattesænkning med 75 % jf. Regeringens nuværende politik!! Det vil i vores perspektiv åbne op for flere kommuner, der så kan hæve skatten tilsvarende.

FIK DU LÆST:

Kommunen skal spare 25 mio. kr. årligt frem til 2022

DEL