Seks ton ensilage stjålet

Der er stjålet seks ton majs-ensilage fra et landbrug på Store Hebovej i Janderup.

Ensilagen var i en ulåst silo.

 

DEL