Rekord få studenter læser videre med det samme

Kun 15 pct. af studenterne fra 2018 var begyndt på en ny uddannelse i oktober samme år. Det er den laveste andel i årtier. Indvandrere og efterkommere samt personer med studentereksamen fra erhvervsrettede gymnasier går oftere direkte fra gymnasiet til andre uddannelser.

Andelen af studenter, der går i gang med en uddannelse umiddelbart efter, at de afslutter gymnasiet er faldende. I 2012 toppede andelen, der var i gang med en uddannelse tre måneder efter, de blev studenter, med 29,3 pct. I 2018 var andelen 15,0 pct., viser tal fra Danmarks Statistik. Det er den laveste andel siden 2004, hvor denne statistik går tilbage til.

– Tallene viser, at andelen, der går direkte videre i uddannelsessystemet, næsten er halveret siden 2012, siger Linda Tonsgaard, Danmarks Statistik.

Andel i gangKilde: Danmarks Statistik; https://statistikbanken.dk/forlob15 
Anm.: Studerende, som bliver optaget på en uddannelse umiddelbart efter, 
at de er blevet studenter, men først starter på uddannelsen i 
fx februar vil ikke tælle som påbegyndt.
Flere indvandrere og efterkommere går direkte videre i uddannelsessystemet

Blandt indvandrere og efterkommere er andelen, som er i gang med en uddannelse tre måneder efter studentereksamen, væsentligt højere end blandt personer med dansk oprindelse. 31,3 pct. af indvandrerne og 33,2 pct. af efterkommerne, der blev studenter i 2018, var i gang med en anden uddannelse i oktober samme år.

Blandt studenter fra de almene gymnasier i 2018 var 12,4 pct. i gang med en uddannelse umiddelbart efter de blev studenter. Andelen var i 2018 højere blandt studenter fra erhvervsrettede og internationale studier.

– Den markante forskel mellem personer med og uden dansk oprindelse går igen i hele perioden. Det samme gælder forskellen mellem de almene og de erhvervsrettede gymnasier – og faktisk også for den mindre forskel mellem kvinder og mænd, siger Linda Tonsgaard, Danmarks Statistik.

Fordelt på regioner, gik nordjyderne oftere end andre i gang med en uddannelse med det samme, mens det modsatte ses for midtjyderne i 2018.

  
Andel i gang 2018Kilde: Danmarks Statistik; https://statistikbanken.dk/forlob15
Langt de fleste på videregående uddannelser

Blandt studenterne fra 2018, der var i gang med en uddannelse tre måneder efter eksamen, læste fire ud af fem (82,4 pct.) på en videregående uddannelse. Næsten halvdelen (45,2 pct.) var begyndt på en bacheloruddannelse.

Andel i gang uddannelseAnm.: Erhvervsuddannelser indeholder erhvervsfaglige grundforløb, 
erhvervsfaglige hovedforløb samt adgangsgivende uddannelsesforløb. 
Kilde: Danmarks Statistik; https://statistikbanken.dk/forlob15
DEL