Privathospital Varde lukker

Privathospital Varde har igennem de seneste år oplevet et faldende patientantal især på hjerteoperationer. Dette har medført, at hospitalet har oplevet store underskud i de seneste fem regnskabsår.

Der er foretaget flere konstruktive forsøg på at øge rentabiliteten, men uden i tilstrækkelig grad at kunne imødekomme de høje faste omkostninger ved drift af privathospitalet.

Det er således bestyrelsen og ledelsens samlede vurdering, at det ikke er økonomisk muligt at drive Privathospital Varde længere. Det er derfor besluttet at lukke hospitalet i Varde i løbet af foråret 2017. Indtil lukningen af hospitalet, forventeligt ved udgangen af april, vil undersøgelser og behandlinger både indenfor ortopædiområdet og hjerteområdet fortsætte uændret i Varde. Det er i den forbindelse vigtigt for hospitalets bestyrelse og ledelse, at lukningen vil blive udført på en så optimal måde for patienter, personale, leverandører samt samarbejdspartnere.

I forbindelse med den fysiske lukning af Privathospital Varde er der lavet en aftale med Privathospitalet Mølholm om, at hjerteaktiviteten – dvs. Hjertecenter Varde – flyttes til Privathospitalet Mølholm. Dette vil ske under ledelse af den nuværende ledende overlæge Peter Steen Hansen. I praksis betyder det, at Hjertecenter Varde fysisk flyttes til Privathospitalet Mølholm. Nogle af de nuværende medarbejdere på Hjertecenter Varde vil, i forbindelse med flytningen, overgå til Privathospitalet Mølholm.

Bestyrelsesformand og hovedaktionær Joakim Lassen udtaler følgende: Til trods for at der i en årrække har været store underskud, har vi investeret i at forsøge at fastholde Privathospital Varde, men vi er kommet til den erkendelse, at det ikke er økonomisk muligt. Det glæder mig, at vi sammen med Privathospitalet Mølholm har fundet en løsning, som muliggør en fortsættelse af Hjertecenter Varde i en mere holdbar økonomisk konstruktion og at vi samtidig kan fastholde nogle af de dygtige medarbejdere. Det er også tilfredsstillende, at der fortsat er et privat alternativ til den offentlige behandling indenfor hjerteområdet.

Der vil således fortsat være mulighed for hjerteundersøgelser og behandlinger på højt specialiseret niveau i privat regi i Danmark, idet det er planen at fortsætte de nuværende hjerteaktiviteter uændret herunder aftaler med forsikrings- og pensionsselskaber i Norden samt de offentlige aftaler, hvor offentlige patienter kan vælge at blive undersøgt og behandlet på Hjertecenter Varde, når der er ventetid i det offentlige.

Ledende overlæge Peter Steen Hansen udtaler følgende:

–  Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at fortsætte Hjertecenter Varde i regi af Privathospitalet Mølholm. Der er behov for Hjertecenter Varde. Vi har altid været anerkendt for vores høje faglige kvalitet inden for hjerteområdet i kombination med vores unikke patienttilgang, hvor den højtspecialiserede hjertelæge har ansvaret for patienten gennem hele forløbet og tager sig tid til de samtaler, der skal til. Jeg glæder mig til samarbejdet med de øvrige dygtige kollegaer på Privathospitalet Mølholm.

Adm. dir. Jesper Bøje, Privathospitalet Mølholm supplerer:

–  Vi byder Hjertecenter Varde velkommen på Privathospitalet Mølholm. Vi tilbyder i dag en række hjerteundersøgelser, men nu får vi også mulighed for at tilbyde hjertebehandlinger på højtspecialiseret niveau. Det er positivt, at patienten kan blive undersøgt og behandlet effektivt og trygt det samme sted.

DEL