Personalet på FGU brænder for de unges fremtid

Jes Nyboe Laursen er skoleleder på FGU Vest i Varde. Foto: Kim Schou

På Hammeren i Varde Syd ligger FGU Vest. Ikke alle kender skolen, men førhen gik den under navnet, Produktionsskolen. FGU er en ny uddannelse der kombinerer det praktiske arbejde med det mere teoretiske.

Skolelederen i afdelingen i Varde hedder Jes Nyboe Laursen, er 49 år og gift med Mette, som er sygeplejerske.

De har to børn, en søn, der netop har afsluttet STX og derfor skal ud at afprøve livet et par år, inden han skal læse videre. Datteren er godt i gang med at læse til sygeplejerske.

–  At jeg blev lærer, lå ikke i kortene fra starten af, fortæller Jes på sit kontor på Hammeren i Varde, hvor FGU Vest Varde-afdelingen holder til.

–  Faktisk er jeg uddannet i butik, men valgte at læse HF, da jeg havde en drøm om at blive lærer.

–  Så efter HF kom jeg ind på lærerstudiet og gik fire år på seminarium.

Det første lærerjob fik han på Nørre Nebel Skole. Der var han otte år som skolelærer, inden han fik en lederstilling. Først viceskoleleder og sidenhen konstitueret skoleleder på Sct. Jacobi Skole i Varde

–  Jeg havde i den periode taget en grunduddannelse i skoleledelse suppleret med en diplom i ledelse, fortæller Jes Nyboe Laursen, som på et tidspunkt fandt ud af, at der var andet i livet end folkeskolen.

–  Derfor fik jeg arbejde ved den kombinerede ungdomsuddannelse som underviser og kontaktperson. Den kombinerede ungdomsuddannelse var en uddannelse som henvendte sig til unge mellem 16 og 25 år, der gerne ville videre i uddannelse eller arbejde. Herefter gik turen til Produktionsskolen som underviser og vejleder. Og nu er jeg så leder her på skolen, fortæller han.

Anden skoleform
FGU er for dig, der har brug for at udvikle dig personligt eller socialt for at komme videre i uddannelse eller job.
Måske er du faldet fra en ungdomsuddannelse og har brug for at finde vejen tilbage.
FGU er for unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som heller ikke er i beskæftigelse.
Uddannelsen består af 3 spor:

  • AGU– Almen grunduddannelse
  • EGU– Erhvervsgrunduddannelse
  • PGU– Produktionsgrunduddannelse

FGU Vest består af en institution i Esbjerg og så er der skoler i Ribe og Varde. De tre kommuner, Esbjerg, Ribe og Fanø er med i samarbejdet.
– Førhen har jeg ”kun” været vant til at arbejde med læreruddannet personale. På skolen her er der en hel anden diversitet. Foruden lærere, socialrådgiver og pædagoguddannede har vi også mange med en håndværksmæssig baggrund. Dette gør, at vores undervisning får et meget autentisk præg. Jeg er vildt imponeret over personalet her på skolen. Det gør en mega forskel for de unge mennesker, vi har her på skolen, fortæller Jes Nyboe Laursen.

–  Alt efter hvilken plan de selv kommer med, sætter vi os ned med de unge og deres uddannelsesplan i hånden og oversætter det til et konkret forløb.

–  Vores motto er, at vi vil få systemet til at passe ind til den unge og ikke omvendt.

–  Et eksempel kunne være, at hvis man gerne vil arbejde med mad, så starter man i vores køkken. Hvis man så gerne vil læse til kok, tjener eller ernæringsassistent, så er der måske andre ting, der sideløbende skal arbejdes med. Det kan for eksempel være dansk. Dermed får man både undervisning i køkkenet og i et klasseværelse.

Det største værksted på skolen er Omsorg og Sundhed. Det er den vej de unge følger, hvis de eksempelvis vil læse videre til pædagog, pædagogisk assistent eller social- og sundhedsassistent.

Men betyder det så, at man skal uddanne sig med hjertet eller hjernen?

–  Jo, vi har en opgave i at gøre opmærksom på de gode jobs der venter, fortæller Jes Nyboe Laursen og fremhæver samarbejdet med de lokale plejehjem.

–  Vi er ude på plejehjem en gang i ugen for at lave aktiviteter med de ældre borgere. Og der hører vi så ofte fra de unge, at sådan troede vi ikke, det var.

Her ses nogle af eleverne på køkkenholdet på FGU Vest i Varde. Bagerst er det skoleleder, Jes Nyboe Laursen.
Foto: Kim Schou

–  Så vi prøver at være grundige i vores vejledningsarbejde. For der vil altid være nogen af de unge mennesker, der ikke ved, hvilken retning de skal gå. Så vi prøver noget af og fanger også gerne de unges kompetencer. Men vi sørger også for ikke at skubbe nogen i en retning, de ikke er motiverede for.

–  På et tidspunkt spurgte jeg en elev, hvad vedkommende håbede at få ud af at være en del af vores skole.

Vedkommende svarede: ”Jeg håber, at jeg bliver bedre til mig selv”.

–  Se, det er da et fedt mål at ha’. Tænk sig at blive bedre til sig selv, smiler Jes Nyboe Laursen.

For unge mellem 16 og 25
FGU Vest er for unge mellem 16 og 25 år. Og som det ser ud lige nu, er det ligeligt fordel på drenge og piger.

–  En del unge kommer forbi kontoret og siger, at de rigtig godt kunne tænke sig at gå her. Men de unge skal forbi kommunens UU-vejleder først og så skal der laves en målgruppe vurdering.

Før hed skolen Produktionsskolen. Og det havde mange fordomme med sig.

–  Ja, det munder ud i uvidenhed. Mange har haft en mening om produktionsskolen, men de færreste har været her, fastslår Jes Nyboe Laursen, som i juni kunne sige farvel til de første 17 unge, som skulle i gange med en uddannelse eller ud i job.

–  Det var en stor fornøjelse at vinke farvel til 17 engagerede unge, som nu er parate til en ny fase af deres liv.

En af Jes’ opgaver er at gøre andre skoleledere opmærksomme på skolen.

–  Derfor har jeg inviteret alle skoleledere til at komme enkeltvis, så grundskolerne kan komme til at kende vores skoleforløb. For som sagt. Rammerne er anderledes og de unge blomstrer op. Dermed taber vi ikke de unge på gulvet.

–  Som en af de unge piger for nylig sagde. ”Det er det bedste, jeg har lavet. Her har jeg ikke bare siddet på min flade røv men været i gang.

–  Så jo, vi har en struktur og et skema, men modsat folkeskolen, så er vi fleksible.

Eleverne på FGU Vest i Varde kommer primært fra Varde Kommune, men der er også unge fra Esbjerg, Ringkøbing, Skjern og Billund.

Du får skoleydelse, når du går på FGU. I 2020 er skoleydelsen følgende:

  • 1.492 kr. om måneden, hvis du er under 18 år
  • 2.592 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og hjemmeboende
  • 6.016 kr. om måneden, hvis du er over 18 år og udeboende

Hvis du har børn, kan du desuden få et tillæg.

–  Hvis der er tale om lovligt fravær, f. eks hvis man skal til læge eller har en aftale med myndighederne, så bliver man ikke trukket. Det gør man dog, hvis man pjækker, slutter Jes Nyboe Laursen.

DEL