Peder Foldager: I Venstre har vi lyttet til de mange gode og konstruktive høringssvar

I Venstre har vi lyttet til de mange gode og konstruktive høringssvar, som er kommet i forbindelse med den indledende inspirationshøring.

De mange gode input, som er kommet på de 4 meget velbesøgte borgermøder rundt i vor kommune har også gjort indtryk og har givet inspiration til arbejdet. Jeg tror faktisk man vil kunne læse høringssvarene igen og genfinde størstedelen af de forslagets ideer her.

Så tak for høringssvarene – De gjorde en forskel!

Vi har oplevet et stort fald i børnetallet gennem de senere år. Men det ser også ud til at børnetallet er stabiliseret og nogle steder endda viser en lille fremgang.

Vi vedkender os, at vi en geografisk stor kommune. Vi har ikke en geografi som Fredericia eller Brøndby. Varde Kommunes store geografi skal vor skole- og dagtilbudsstruktur afspejle.

Det er en af vores kerneopgaver. Det er vor service til borgerne.

Venstre anerkender at nærhed betyder noget, når man skal have sine små børn passet i vuggestue, dagpleje og børnehave.

Venstre anerkender at nærhed, overskuelighed og trygge rammer betyder noget, når man starter sin læringsrejse i indskoling og mellemtrin.

Venstre anerkender, at større børn i overbygningen har behov for valgmuligheder, personlig udvikling og nye og flere kammerater.

Kort og godt: Vi anerkender og har lyttet til svarene fra den indledende inspirationshøring og kommentarerne på borgermøderne.
Venstre har sat en landspolitisk dagsorden i forhold til vækst og udvikling i hele Danmark.

Venstre i Varde Kommune vil gerne understøtte denne vækstdagsorden lokalt. Det har vi allerede arbejdet for gennem længere tid med de udviklingsplaner vi har sat gang i vores kommune. Den proces vil vi bakke op om og ikke kortslutte.

Vi ser det store fremmøde på borgermøderne og de mange konstruktive høringssvar i den indledende inspirationshøring som et håndslag fra lokalsamfundene om at byer og landdistrikter i vor kommune vil det samme som Varde Kommune – nemlig skabe rum for udvikling og vækst.

Denne optimisme og ønsket om et gensidigt forpligtende samarbejde om opgaven er udgangspunktet.

Når man læser forslaget til ny struktur tror jeg faktisk man vil kunne genfinde mange af forslagene i høringssvarene.

Hvad er det vi opnår med den nye struktur:

– Vi fremtidssikrer lokale tilbud til børnefamilierne rundt i vores kommune
– Vi sikrer langtidsholdbarhed ved at skabe lokal klarhed om betingelserne for at have en skole og et dagtilbud
– Børnebyerne skaber sammenhæng mellem børnehave og skole.
– Vi får etableret klynger, som gør overbygningstilbuddet mere varieret og mere spændende, så det kan konkurrere med et efterskoletilbud
– Vi får en ny Brorsonskole i Varde og herunder allerede overbygningsdelen klar til ibrugtagning om 3 år.
– Vi får et stort kvalitetsløft til specialklassebørnene og børn med særlige behov ved at samle dem på Sct Jacobi.
– Vi bevarer en kommune med en Folkeskole i hele vores kommune og ikke et landkort med flere og flere ”huller” i form af friskoler.
– Vi får en ny vuggestue i Varde by.
– Vi får en aftale om en reduktion af bygningsmassen, så bygningerne dækker morgendagens behov
– Vi vil fortsat have skoler, hvor børnene takket være det solide arbejde vore ledelser, lærere og pædagoger udfører i hverdagen formår at løfte eleverne ud over det man kunne forvente. Det kan vi ikke, hvis vi bytter lokale tilbud ud med timelange busture mellem hjem og skole.

DEL