Otte byer i Varde Kommune vil skabe fællesskaber med nye aktiviteter

Hvis man gik og troede, at coronakrisen havde lagt en dæmper på danskernes lyst til at samles i aktive nære fællesskaber, så kan man godt tro om igen.

Ved første ansøgningsrunde har 214 småbyer søgt om at få del i de 60 mio. kr, som skal fremme det gode liv i mindre bysamfund.

De otte af byerne ligger i Varde Kommune. Det drejer sig om Alslev, Nørre Nebel, Outrup, Årre, Ansager (2), Billum, Vrenderup og Starup-Tofterup.

Nordea-fonden er imponeret over, at næsten hver sjette bysamfund med under 5.000 indbyggere har sendt en ansøgning. Nogle småbyer har endda sendt to forslag.

–  Er der én ting, der står klart i forbindelse med denne krise, så er det, at danskerne vil fællesskabet, siger Henrik Lehmann Andersen, der er direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv.

–  Det er lykkedes i småbyerne at samle kræfterne hver for sig på trods af omstændighederne og bidrage med en mangfoldig buket af idéer til, hvordan vi kan mødes og være sammen om nye aktiviteter, tilføjer han.

Forslag om udendørs fællesrum
I alt har Nordea-fonden modtaget 231 ansøgninger, så fra nogle småbyer er der altså kommet mere end et forslag. En af de helt store tendenser blandt de 231 forslag er ønsket om at skabe udendørs fællesrum. Det kan både handle om sheltere, bålpladser, byrum, aktivitetspladser og egentlige lokale forsamlingspladser.

En anden tendens peger i retning mod opgraderinger og udvidelser af eksisterende rum i byen som f.eks. multihuse, forsamlingshuse og skoler som hjemsted for lokale fællesaktiviteter.

Om det er coronakrisen, der har inspireret til udendørs motion, vides ikke. Men en tredje tydelig tendens er ønsket om at etablere mulighed for padeltennis, petanque, kajak og fitness.

Desuden er legepladser og forsamlingshuse godt repræsenteret blandt forslagene.

Stadig muligt at søge
Forslagene er strømmet ind fra hele landet. Men især Syddanmark og Midtjylland skiller sig ud med henholdsvis 71 og 66 forslag.

I alt har Nordea-fonden sat 60 mio. kroner af til puljen. Hvem der opnår støtte i første ansøgningsrunde offentliggøres til september. Men har man endnu ikke søgt, er muligheden stadig til stede. Anden ansøgningsrunde har frist 1. august.

Fakta om ‘Her bor vi’-puljen
Puljen er på 60 mio. kroner
* Ansøgningsfrist til anden runde er 1. august 2020
Til hhv. september og november offentliggøres i alt ca. 120 støttede projekter.
* Der kan søges fra 100.000 kr. til 1 million kr. per projekt.
* Bysamfund på mellem 200 og 5.000 indbyggere kan søge
* Der er godt 1.300 mindre bysamfund i Danmark og de bebos af ca. 1,2 mio. mennesker.
* Hovedstadsområdet eller andre storbyområder, herunder bydele kan ikke modtage støtte.
* Læs mere på www.nordea-fonden.dk

Om Nordea-fonden
Nordea-fonden har et almennyttigt og velgørende formål. Hvert år uddeler fonden ca. 500 mio. kr. til projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Fonden uddeler også legater til studieophold i udlandet og tilbyder legatboliger til internationale kapaciteter. Se mere på nordea-fonden.dk