Det kan blive dyrt for din virksomhed om to måneder

Bjarne Bossen, Salgschef hos Comprehensive IT Solutions. Foto: Kim Schou

Om godt to måneder, den 25. maj 2018 træder en ny lov omkring beskyttelse af personfølsomme data i kraft. Det kan resultere i bøder på op til 4% af virksomhedens årsomsætning.

Alle virksomheder stilles til regnskab for overholdelse af denne nye ændring, som Datatilsynet indfører. Kravene er skærpede og bøderne for manglende dokumentation er forøgede.

Derfor tilbyder Comprehensive IT Solutions i Varde hjælp til at overholde de nye regler, via dokument værktøjer, som understøtter virksomhedens håndtering i hverdagen, samt en IT- beredskabsplan med undervisning. Sådan undgår man unødvendige bøder og sørger for et korrekt udfyldt dokument, når Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen kommer på uanmeldt besøg.

 

Konsulenthjælp

Comprehensive IT Solutions tilbyder konsulenthjælp til den nye Persondataforordning der træder i kraft den 25. maj 2018.

–  Vores konsulenter er opdaterede med de fornødne krav der stilles til små, mellemstore virksomheder og samt større koncerner. Alle virksomheder er berørte af denne forordning, og der stilles krav til opbevaring af person data. Dette kan medføre store forandringer til organisationen, og indføre nye/ændrede arbejdsprocesser i henhold til de nye regler, fortæller salgschef Bjarne Bossen.

–  Formålet med den nye Persondataforordning er at understøtte det digitale indre marked ved at indføre ensartede regler i hele EU. Desuden skal forordningen styrke de registreredes rettigheder ved at give dem større kontrol over egne data.  Persondataforordningen gælder for alle, der behandler persondata, herunder virksomheder, der registrerer oplysninger omkring deres medarbejdere, tilføjer han.

Særlig betydning i forhold til medarbejderne
Persondataforordningen handler om meget andet end registrering af oplysninger om virksomhedens medarbejdere, og der er tale om et meget omfattende regelsæt.

I forhold til medarbejderne skal virksomhederne særligt være opmærksomme på følgende ændringer i forhold til den gældende persondatalov:

• Væsentligt forhøjet bødeniveau: Når de nye regler træder i kraft i 2018, vil der kunne udstedes administrative bøder på op til € 20 mio. eller 4 % af virksomhedens/koncernens omsætning. Det er en meget stor forhøjelse af bødeniveauet i forhold til, hvad der i dag gælder i Danmark.

• Samtykke: Der kommer skærpede krav til samtykke fra den registrerede person, når der registreres oplysninger om medarbejdere eller jobansøgere. Reglerne kommer til at afhænge af den danske implementering af reglerne, f.eks. i forhold muligheden for at indhente straffeattester.

• Databeskyttelsesansvarlig: Offentlige og visse private virksomheder skal udpege en databeskyttelsesansvarlig (en såkaldt DPO). Det kan enten være en medarbejder eller en ekstern person. Er det en medarbejder, vil vedkommende være omfattet af forordningens regler om afskedigelsesbeskyttelse.

• One-stop-shop for koncerner: Dette skulle give en enklere persondataproces for virksomheder med aktiviteter i flere lande.

• Virksomheder skal informere relevante myndigheder om brud på datasikkerheden.

• DA’s lønstatistikker: De nye regler hindrer ikke indsamling af data til DA’s lønstatistik. Adgangen hertil skal endeligt sikres i forbindelse med den danske implementering af reglerne.

Persondataforordningen rummer i øvrigt mange tiltag, der kan få betydning i forhold til medarbejderne, f.eks. øgede krav til ”privacy by design” og ”retten til at blive glemt”.

Ring eller mail for mere info, man bør allerede i dag tage stilling til en beredskabsplan.

Bjarne Bossen Tlf. nr. 40 94 03 02 E-mail bbo@citsol.dk

DEL