Nyt netværk for yngre aktive mænd

Odd Fellow logen i Varde inviterer yngre aktive mænd til at starte en klub med navnet FellowShip.

VARDE: Odd Fellows bygning på Ndr. Boulevard i Varde kan blive klubhus for et nyt netværk for yngre aktive mænd. Det er tre medlemmer i Varde-logen, der nu tager initiativ til at starte en ny klub med navnet FellowShip, som betyder fællesskab.

Gruppen bag initiativet til den nye klub er Torben Storgaard, Kenneth Mandrup Pedersen og Niels-Henrik Iversen, som er medlemmer af Odd Fellow i Varde. Tanken er at tilbyde erhvervsaktive mænd, iværksættere og tilflyttere et netværk, hvor indholdet skabes i fællesskab.

– Vi starter ikke en ny loge, men en klub for yngre aktive mænd. Og når vi siger yngre og aktive, tænker vi den erhvervsaktive alder, hvor der er energi til ambitioner. Det bliver et netværk, der kan give medlemmerne nye relationer og kendskab til andres erhverv og private interesser. Det bliver en spændende klub, hvor der arrangeres virksomhedsbesøg, foredrag og debat med aktuelle og interessante emner, siger Niels-Henrik Iversen, som har været medlem af logen i 35 år.

– Ideen er at tilbyde rammerne til en klub, hvor medlemmerne selv er med til at planlægge aktivitetsniveauet. Vi tror der er et behov for en netværksklub, der giver mening, og ikke koster noget at være medlem af. Ind til videre forestiller vi os otte årlige aftenmøder fra klokken 19:00 til cirka 22:00, siger Torben Storgaard.

– Navnet FellowShip er valgt for at signalere fællesskab i et tilhørsforhold til Odd Fellow og det er Odd Fellows bygning på Ndr. Boulevard, der stilles til rådighed som klubhus. Vi har også valgt navnet for at invitere til et fællesskab på tværs af alle erhverv, hvor der er god plads til forskellighed, siger Kenneth Mandrup Pedersen.

Indledende møde

Gruppen bag initiativet inviterer interesserede til et indledende møde i logens bygning på Ndr. Boulevard 99 i Varde, onsdag den 16. oktober, kl. 19:00. Af hensyn til det praktiske er der tilmelding til Niels-Henrik Iversen på telefon 24820079.

DEL