Nyt lokalt sekretariat for energiplanlægning

Esbjerg, Varde og Fanø kommuner står sammen med SE og DIN Forsyning bag et nyt til-tag, der skal rådgive kommuner og lokale virksomheder i grøn omstilling.
Esbjerg, Fanø og Varde kommuner går nu sammen om den grønne omstilling. Et nyt fæl-les sekretariat skal vejlede kommunerne, forsyningsselskaber, virksomhed og borgere i, hvordan de kan arbejde med omstillingen til en grønnere energi-fremtid.

I god tråd med kommunernes visioner
– Som kommune har vi brug for sparring i, hvordan vi kan arbejde strategisk med den grønne omstilling, så vi sikre høj forsyningssikkerhed på fx fjernvarme og el, og samtidig blive fossil-uafhængige. Kommunen har et ansvar i vores planlægning, så virksomhe-derne og borgerne bliver i stand til at træffe de nødvendige investeringer. Derfor giver det rigtig god mening, at vi går sammen og får opbygget den nødvendige viden, siger borgmester for Varde Kommune Erik Buhl (V).
Han uddyber, at beslutningen også falder i tråd med Varde Kommunes klima og miljøpo-litik og visionen om, at udviklingen i kommunen skal ske på et bæredygtigt grundlag.
Det samme gør sig gældende i Esbjerg Kommunes Klima og Energistrategi.
– Jeg glæder mig over et sekretariat, der blandt andet kan sætte fokus på en grøn udnyt-telse af overskudsvarmen fra kommende datacentre. Som Danmarks energimetropol vil vi gerne indrette kommunens energiproduktion efter bæredygtige principper. Vi skal for-berede os på realiteterne med klimaændringer ved blandt andet at sikre os den nødven-dige viden til at kunne investere rigtig i bæredygtighed. Et fælles sekretariat skal hjælpe os som kommune, men også lokale virksomheder, i at sikre den grønne udvikling, siger Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester i Esbjerg Kommune.
Fanø Kommune er også med i samarbejdet, da den grønne omstilling er et kerneområde.
– Fanø ligger midt i Nationalpark Vadehavet. Vi har en unik natur, der er udnævnt til UNESCO’s verdensarv. Vores ø har udgangspunkt i naturen. Vi bliver nødt til at sikre en grønnere fremtid for både vores borgere, lokale virksomheder og turister. Dette fælles initiativ på energiområdet er med til at skabe fokus på den grønne omstilling i vores om-råde – og det støtter vi fuldt op omkring, siger Sofie Valbjørn (Å), borgmester for Fanø Kommune.

6 mio. kr. til udvikling
Det fælles energisekretariat er startet som et 4-årigt projekt. SE Fonden støtter projektet med 3 mio. kr. ligesom de tre kommuner samlet betaler 3 mio. kr. DIN Forsyning stiller kontorfaciliteter og daglig ledelse til rådighed. Som udgangspunkt bliver der ansat én person i sekretariatet, som referer til en styregruppe bestående for direktører fra de tre kommuner og en repræsentant fra DIN Forsyning og SE.

De første opgaver
En af de første opgaver bliver at sikre, at nogle af de 100 mio. kr., som regeringen har afsat i energiforliget, tilgår det sydvestjydske område. Derudover skal der også arbejdes med forslag til, hvordan de kommende datacentre og andre energiforbrugende virksom-heder kan bruges aktivt i den grønne omstilling. Sekretariatet skal også stå for en del af kommunikation med virksomheder og være med til at udvikle konkrete eksempler på energiomstilling.

DEL