Nyt liv til bymidten i Blåvand

Foto: ProVarde

Foreningen Blåvand Udvikling og Varde Kommune tager i samarbejde med Realdania det næste skridt mod en realisering af sommerens ambitiøse Udviklingsplan for Vestkysten. Målet er en attraktiv bymidte i Blåvand til gavn for både borgere og tilrejsende turister.

I juni 2018 lancerede Partnerskab for Vestkystturisme en ambitiøs udviklingsplan for den samlede vestkyst. Kysten, vandet og landskaberne binder vestkysten sammen som destination – og med udviklingsplanen blev der tegnet en ny geografi, der går på tværs af administrative skel.

I Blåvand tager man nu det næste skridt mod en realisering. En strategisk og fysisk plan for Blåvand skal være rettesnor for byudviklingen i mange år frem og være med til at skabe en mere attraktiv bymidte for beboere og besøgende, hvor det er nemt at færdes.

Lokal opbakning til byudvikling
Den strategiske og fysiske plan for Blåvand skal indeholde en fremtidig identitet for byen. Det handler om at finde de unikke fordele og aktiver i bymidten, der kan bruges som løftestang for ny udvikling. Som et vigtigt led i arbejdet, bliver der blandt andet udarbejdet en trafikplan og foretaget forbedringer af infrastrukturen:

– Vi er utrolig glade for opbakningen fra de lokale i Blåvand, både med deres deltagelse i det kommende arbejde og medfinansieringen af masterplanen for udvikling af deres egen by. Det lokale ejerskab er afgørende for planens indhold og gennemførelse. Og det glæder mig mindst lige så meget, at Realdania nu går ind i projektet. Det tyder på, at vi har fat i noget af det rigtige, siger Borgmester Erik Buhl, Varde Kommune.

Blåvand Udvikling medfinansierer planen, der bærer arbejdstitlen ‘En levende bymidte med NATURlig atmosfære i Blåvand’. Foreningen Blåvand Udvikling består af Blåvand-Ho Erhverv, Blåvand-Ho Borgerforening og de to grundejerforeninger:

– Det glæder mig meget, at vi allerede nu kommer i gang med udviklingen af Blåvand bymidte – både at vi får en langsigtet plan, men også at der er 5 millioner kroner til konkrete løsninger. Det vil få en enorm betydning for Blåvand, at der både arbejdes med byens udtryk, konkrete løsninger med trafikken og attraktive byrum – det vil gøre forskel, siger formand for Blåvand Udvikling Finn Christensen.

Fra vision til virkelighed
Foreningen Realdania var en aktiv part i udarbejdelsen af den samlede Udviklingsplan for Vestkysten. Sekretariatschef Jens Böhme ser frem til at omsætte de samlede visioner til lokale planer:

– Vi betragter Blåvand som en af de vigtigste kystferiedestinationer i Danmark med en klar helårsprofil. Samtidig har byen de demografiske udfordringer, som også gælder andre kystbyer i Danmarks yderområder. Vi vil gerne være med til at fremme de stærke potentialer, der findes i Blåvand til gavn for såvel lokalbefolkningen som de tilrejsende gæster. Vi forventer, at erfaringerne fra Blåvand kan komme mange kystbyer til gode, både når det gælder byudvikling og turisme, siger sekretariatschef Jens Böhme fra Realdania.

Planen for Blåvand vil koste 2 millioner kroner. Varde kommune støtter trafikløsninger i Blåvand med i alt 6 millioner kroner, hvoraf 1 million kroner er øremærket en strategisk og fysisk plan. Blåvand Udvikling og Realdania bidrager begge med en halv million kroner.

Der er nedsat en styregruppe bestående af repræsentanter for Blåvand Udvikling, Varde Kommune og Realdania, som skal forberede et offentligt udbud af en plan for Blåvand Bymidte. Det forventes at udbuddet gennemføres sidst på året.

Om Realdania
Realdania er en filantropisk forening med omkring 150.000 medlemmer. Foreningen arbejder for at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø – forstået som de fysiske rammer for vores hverdag. Realdania har siden år 2000 støttet flere end 3.350 projekter med mere end 18 mia. kr. Alle, der ejer fast ejendom, kan gratis blive medlem.