Nyt grønt fokus på fremtidens fjernvarme i Esbjerg og Varde

DIN Forsyning arbejder målrettet på at fastlægge den fremtidige varmeforsyning.
Ministersvar om dispensation for kraftvarmekrav åbner op for nye grønne løsnings-muligheder. Løsningen bliver dog uden Ørsted, der har valgt at trække sig fra samarbejdet omkring fremtidens fjernvarme.

 

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts udmelding kort før jul sidste år stiller i udsigt, at DIN Forsyning slipper for kraftvarmekravet.

– Det er godt nyt for varmekunderne i Esbjerg og Varde. Uden det fordyrende kraftvarmekrav får vi nu mulighed for at investere i at lave grøn, billigere varmeforsyning baseret på overskudsvarme, varmepumper og elkedler suppleret med en mindre grad af biomassefyret varme, siger Anders Linde, bestyrelsesformand for DIN Forsyning og fortsætter:

– Vi arbejder nu videre med dispensationsansøgningen til Energistyrelsen og vurderer på de forskellige løsningsmuligheder, som ministeren med sit svar har åbnet op for.

Ny fjernvarmeløsning uden Ørsted
Ørsted har tidligere besluttet at stoppe med at fyre med kul og lukke Esbjergværkets Blok 3 ned om få år. Det påkræver en helt ny løsning for den fremtidige varmeforsyning i Esbjerg og Varde. Det bliver dog en løsning uden statens energiselskab.

– Efter at dispensationen for kraftvarmekravet er blevet mere reel, har Ørsted oplyst, at de trækker sig fra samarbejdet omkring fremtidens fjernvarme grundet de usikre rammer. Det betyder, at vi i DIN Forsyning nu kan koncentrere os om at tilrettelægge en fremtidssikret varmeforsyning, der lever op til vores ønske om at levere stabil, sikker fjernvarme til kunderne baseret på bæredygtige energikilder, fortæller Anders Linde.

Plan for udfasning af Esbjergværket
Mens fremtidens fjernvarmeløsning bliver defineret og anlæg bygget, skal der lægges en plan for forsvarlig nedlukning af Esbjergværket i et samarbejde mellem Ørsted, DIN Forsyning og Energi-styrelsen. Planen skal tage hensyn til Ørsteds ønsker om at stoppe med produktion på kulfyrede værker med udgangen af 2022 og samtidig sikre varmeforsyningen til DIN Forsynings kunder.

– Ørsted har været en god samarbejdspartner og bidraget til, at vi i Esbjerg og Varde har kunnet tilbyde vores kunder en stabil varmeforsyning via det effektive Esbjergværket. Det har vi naturligvis en forventning om fortsætter, så vi regner med, at Ørsted lever op til forpligtelsen om fjernvarme-leverance i fem år efter myndighedernes tilladelse til nedlukning – dvs. som det ser ud nu, frem mod 2024, siger Anders Linde og fortsætter:

– Det vil give os gode betingelser for at træffe en optimal, fremtidssikret beslutning ud fra både effektivitets- og miljøhensyn til gavn for kunder og den grønne omstilling.

DEL