Nyt forslag vil koste arbejdspladser og udhule vækstpotentialet i Varde Kommune

Finn Christensen er bekymret for ProVardes fremtid Foto: Kim Schou

ProVardes bestyrelse er både bekymret og stærkt forundret over det forslag, som Forenklingsudvalget for Erhvervsfremme har fremlagt til Folketinget.

Hvis Folketinget fører forslaget ud i livet, vil det blive døden for den lokale erhvervsfremme i alle kommuner.

Udvalget foreslår at lovgive mod, at kommuner fremover overhovedet må udbyde erhvervsservice lokalt. I stedet skal indsatsen centraliseres i fem erhvervshuse i Danmark, hvorfra en til en-vejledningen af iværksættere og virksomheder skal leveres.

– Udvalgets forslag om at levere lokal erhvervsservice fra fem centrale erhvervshuse er en utopi, siger formand Finn Christensen. Det kan ikke lade sig gøre at bevare de tætte relationer og netværk, som er en forudsætning for at assistere de små og mellemstore virksomheder.

Virksomheder lades i stikken
– ProVarde holder årligt møder med mindst 250 virksomheder og med 160 iværksættere. De igangsætter netværk og klyngesamarbejder, hvor både nystartede iværksættere og mere erfarne virksomhedsfolk bytter viden og erfaringer, og knytter bånd til fremtidige samarbejder. Hvordan skal dette værdifulde arbejde i et lokalområde kunne udføres fra fem erhvervscentre i hele Danmark, spørger næstformand Hans Barslund.

– Forslaget lægger op til forenklinger, som vil hjælpe dem der kan selv, så de får et endnu bedre erhvervsfremmesystem. Men i Varde Kommune er de fleste virksomheder små og driftsorienterede, og de bliver ladt i stikken. Det er fint med færre aktører i erhvervsfremmesystemet, fint med digitale platforme baseret på selvbetjening, men her i Varde lever og arbejder vi tæt sammen, og vi er afhængige af et stærkt  og lokalt erhvervsfremmesystem – nogen der kender os. Netop som der står i ProVardes nye strategi  ”Sammen skaber vi vækst”. Det gør vi ikke bare på papiret, men også i praksis. Men det nye forslag fra Forenklingsudvalget vil stikke en kæp i hjulet for os, slutter formanden.

 

Faktaboks:

ProVardes bestyrelse består af repræsentanter fra otte private virksomheder og to fra Varde Kommunes byråd. Erhvervslivet er stærkt repræsenteret via et medlemskab for mere end 600 kontingentbetalende virksomheder. Der er dermed en årelang tradition for at erhvervslivet i Varde Kommune udøver direkte indflydelse på den lokale erhvervsfremmeindsats.

Bestyrelsen udgøres af: Finn Christensen, Feriekompagniet Blåvand , Hans Barslund, Barslund Management, Anne-Marie Lidegaard, Thora´s Gård, Helle Møller Mikkelsen, Nymindegab Familie Camping,  Søren Erichsen, MES Holding, Henrik Jørgensen, LPM Production, Louise Hundebøll Krath Andersen, Sky-Light, Morten Refsgaard, Bankpartner samt borgmester Erik Buhl og byrådsmedlem Søren Laulund fra Varde Kommune

DEL