Nye behandlingsmuligheder og manglende efterspørgsel lukker botilbud

Byrådsmedlem og Formand for Udvalget for Social og Sundhed, Tina Agergaard Hansen

Botilbuddet Vidagerhus i Janderup har siden 2015 været hjemsted for borgere i alderen 18-35 år med komplekse psykiske udfordringer.

Her har der været plads til op mod ti borgere ad gangen, men både i 2018 og i 2019 har efterspørgslen ikke været til stede i samme omfang som tidligere. Det har gjort, at botilbuddet har kørt med et underskud.

En årsag til den faldende efterspørgsel er, at flere kommuner, herunder Varde Kommune, i stigende grad tilbyder socialpædagogisk støtte i eget hjem fremfor på et decideret botilbud. Dette gør, at borgerne i større omfang end tidligere kan blive boede i egen bolig.

Tina Agergaard Hansen, formand for Udvalget for Social og Sundhed i Varde Kommune siger:

–  Det er en trist situation at lukke et botilbud med dygtigt personale, men den manglende efterspørgsel fra borgerne har simpelthen gjort, at vi må erkende, at tilbuddet ikke længere er rentabelt i forhold til den efterspørgsel der er lige nu og i en overskuelig fremtid.

–  Det er vigtigt at huske på, at en stor del af årsagen til lukningen er, at det er blevet mere udbredt at hjælpe borgerne i deres eget hjem. Det betyder, at de i større omfang end tidligere kan blive i hjemlige omgivelser og indgå i deres egen omgangskreds, slutter hun.

FAKTA

  • Vidagerhus har plads til 10 borgere i alderen 18-35 år med komplekse psykiske udfordringer.
  • Vidagerhus har både i 2018 og 2019 oplevet nedadgående efterspørgsel, og som følge heraf har botilbuddet haft økonomiske udfordringer.

Det forventes at koste Varde Kommune 3,4 mio. kr. at lukke Vidagerhus, men udgiften forventes at være hentet ind igen efter et år