Ny ledelse tager nu helt over i SportsPark Blaavandshuk

Overgangen til 2019 bliver også et farvel til Peter Nielsen som leder og et goddag til Helle Dahl som ny centerleder af SportsPark Blaavandshuk. Thomas Nyholm bliver souschef i SportsPark Blaavandshuk.

Peter Nielsen har igennem en længere periode haft en løbende dialog med bestyrelsen og et ønske om at arbejde mere målrettet med de mange vækst og udviklingsmuligheder, som der findes indenfor turisme, event, oplevelser langs vestkysten og sport i Varde Kommune.

–  Derfor fratræder Peter stillingen som direktør, men forbliver tilknyttet huset som ekstern konsulent foreløbigt til d. 30. juni 2019. Et ønske, som den nye ledelse og bestyrelsen samt Peter Nielsen alle glæder sig over, sigerer formand Henrik Slot Hansen.

–  Vi er meget stolte over, at vi selv har skabt et fantastisk lederteam til at tage tråden op efter 6,5 år markant udvikling i Peters periode og vi har ikke været i tvivl om, at det skulle være Helle og Thomas. De supplerer hinanden med hver deres styrker. Ligeledes har Inge Hansen fået en større rolle på kontoret med håndteringen af bogholderiet, en stærk støtte for det fremtidige lederteam.

–  Vi har fortsat Peter med som konsulent, hvor han skal sikre fuld fokus på salg og markedsføring samt udvikle nye tiltag i forhold til SportsParkens strategi. Vi har været igennem en rigtigt god forberedelsesperiode og nu er vi klar til overdragelsen, slutter formand Henrik Slot Hansen på vegne af bestyrelsen.

Klar til fremtiden
Helle Dahl føler sig klar til fremtiden, da hun igennem de seneste år har været helt inde i maskinrummet og ved om nogen, hvad der kræves for at køre et hus med liv i 365 dage om året.

–  Vi har skabt et center med rigtig mange tilbud og de skal udnyttes mest muligt, hvilket vi vil sætte mere fokus på i fremtiden, siger Helle Dahl.

–  Der er selvfølgelig ting, som Thomas Nyholm og jeg vil gøre anderledes i fremtiden og udvikle på, hvilket også er vores opgave som lederteam for en kompleks enhed som SportsPark Blaavandshuk.

–  En perfekt løsning, tilføjer Peter Nielsen, men må erkende at det har givet mange tanker inden beslutningen er blevet taget om at forlade ledelsesposten.

–  Jeg er idegenerator og har bidraget med meget på det område de seneste år, fokus i centret kommer i højere grad til at ligge på driften den kommende tid, samt friske ideer fra det nye lederteam. Centret er hjerteblod for mig og jeg er meget tilfreds med den løsning vi har fundet. Jeg får rum til at arbejde med det som jeg brænder 100% for – nemlig vækst og udvikling på tværs af hele området og forhåbentlig mange forskellige aktører.

–  I første omgang står den fortsat på store udviklingsopgaver for golfcentret i Ho, hvor jeg fortsætter som hidtil, og så det næste halve år for centret, herefter vil tiden vise om der fortsat er brug for mine kompetencer, kommer det frisk fra Peter Nielsen.

DEL