Ny film visualiserer broforbindelse over Varde Å mellem Janderup og Alslev

En arbejdsgruppe bestående af Udviklingsrådet for Varde Opland, Lokalforeningen Janderup og Alslev Sogn Borgerforening – med ProVarde som sparringspartner – har gennem længere tid arbejdet på et projekt om etablering af en broforbindelse for gående og cyklende over Varde Å fra Janderup Ladeplads på nordsiden til ådalen ved Alslev på sydsiden.

Nu har arbejdsgruppen fået fremstillet en film, der visualiserer, hvor flot broprojektet kan komme til at tage sige ud.

– Vi er rigtig stolte af filmen, og vi håber at den kan være med til at fremme vores sag i forbindelse med byrådets budgetforhandlinger for 2020, hvor broen indgår som et budgetønske, fortæller medlem af arbejdsgruppen, Hans Julius Jakobsen.

Nationalpark Vadehavet og Brandt A/S har allerede givet tilsagn om at støtte projektet økonomisk, og Friluftsrådet har bidraget med en støtteerklæring. Her fremhæves det blandt andet, at broen vil give både borgere og turister en unik mulighed for at opleve Nationalpark Vadehavet på en ny måde og samtidig give mulighed for at udvikle formidlingen af nationalparken og UNESCO’s Verdensarv. Friluftsrådet pointerer desuden, at mange danske og udenlandske gæster gerne vil ud på dagcykelture eller ture med overnatning, og her giver broprojektet også nye muligheder.

Filmen med titlen ”En dag ved åen” kan ses her: