Nu gentager Frivillighuset Varde sidste års kursus, Kom Videre Mand 

Stig Larsen og Michael Grønbech har sagt ja til at tage endnu en tørn i kurset Kom Videre Mand. Foto: Kim Schou

Michael Grønbech og Stig Larsen har sagt ja til at tage endnu en tørn i kurset Kom Videre Mand. Begge er ansat i Forsvaret i Oksbøl. Michael har en uddannelse i Coaching og mindfulness samt Positiv Psykologi Vejleder.

De var også med stor succes med til at køre forløbet i 2018, hvor der var seks deltagere.

– Konceptet er, at man skal møde op første gang, og for at få det fulde udbytte anbefales det at komme alle otte gange.

– Når man kommer med, bliver man en del af en gruppe, hvor man byder ind, og man er også modtager af nogle af de andres ting og skal forholde sig til dem.

– Man får skabt et tillidsrum, man bliver fortrolig med hinanden, og man er ærlig og byder ind, men frem for alt skal man kunne lytte.

Michael og Stig sætter rammerne og laver spillereglerne for gennemførelsen, så er det deltagerne selv der præsenterer og fortæller om deres egne oplevelser, problemer og følelser.

 

Nyt modul hver gang

Hver aften afdækker et område i følelsesspektret. Efterhånden som man kommer længere ind i konceptet, så bliver man mere bevidst om sig selv, og man har mulighed for at træde tilbage til noget af det, der er gennemgået på de tidligere aftener og reflektere over det, og evt. genfinde styrker som tidligere har været lagt i baggrunden.

– Hver aften starter med at fortælle om, hvad man har tumlet eller arbejdet med siden sidst, og hvordan det ellers går. Det er for at give deltagerne mulighed for at reflektere over det, som der er blevet drøftet.

Første skridt fremad kan være at få belyst de følelser i forbindelse med den udfordring man har i livet. Dette kunne fx være i forbindelse med skilsmisse, alkohol, ledighed, stress osv.

 

– 8 mænd – 8 uger – 8 værktøjer at arbejde med

Hvilke typer søger man så? Stress, ledighed, sygdom, skilsmisse, tab og krise eller noget helt andet. Hvad er lighederne med det? Hvordan kan en, der har skilsmisse være med og snakke om en, der har stress eller ledighed, kan man spørge sig selv om? Hvorfor kan man have dem med i én gruppe?

– Når vi går ind og arbejder med det her og de værktøjer, som vi har, så kigger vi ikke på selve udfordringen, men på de følelser, der ligger bagved. Alle kender til følelser og kan snakke med om det. Tab, ensomhed, tab af sin identitet og ikke rigtig kan finde sit ståsted – det kan alle snakke med om. Vi går ind og berører de følelser, der ligger bagved, og på den måde skaber vi et fællesskab.

 

Frivilligt arbejde

Hvorfor gør Stig og Michael det så?

Arbejdet med mennesker og udfordringer i livet, kombineret med den mangeårige faglige baggrund, de begge har.

– Derudover har vi fået et kursus i Kom Videre Mand, for at blive sat ind i konceptet og få de værktøjer ind på kroppen, så vi selv har gennemgået alt det, som vi gennemgår med deltagerne.

– Det er et frivilligt arbejde, og som jeg altid siger, så skal man ikke gøre sig selv til læge eller psykolog, men man kan lytte, og spørge ind til nogle ting hos folk, og det er typisk det, synes jeg, at det drejer sig om.

Nogle af deltagerne har en fortravlet hverdag, eller man er tilflytter og har ikke et netværk, som man er tryg ved.

– Så vi skaber nogle trygge rammer, hvor man ved hjælp af konceptet med de otte trin kan blive bevidst om nogle ting og få dem vendt og reflektere over det og høre, at man ikke er den eneste, der har udfordringer. Tit og ofte, så er det de samme følelser, der ligger bagved. Det er uanset, hvilke udfordringer man har.

– Du får et rum, hvor du kan være tryg, og hvor du kan ’’hænge’’ din stressende hverdag ude på knagerækken, og træde ind i et rum, hvor man er sammen med andre.

 

Tilmelding

Hvis man er interesseret i kurset, så sker kontakten gennem Frivillighuset.

  • Der vil være en indledende samtale. Nogle mennesker er i så dyb en konflikt, krise eller sygdom at det ligger uden for vores område, med de værktøjer der tilbydes, fortæller Maibritt Bertelsen, koordinator i Frivillighuset Varde.
  • Til samtalen gives en kort introduktion af, hvad kurset er, samt hvilke forventninger der er til deltagerne. Så kan den enkelte bedre tage stilling til, om han kan afsætte de minimum otte gange, de skal mødes og om han lyst til at bruge tiden på det, fortæller Maibritt Bertelsen.
  • Sidste frist for tilmelding er fredag d. 8. marts, på mail: mab@frivillighuset-varde.dk eller telefon 7521 2185.

Nu kan du få hjælp til at komme videre efter stress, ledighed, sygdom, skilsmisse, tab og krise eller noget helt andet, når Frivillighuset Varde fra den 13. marts over otte uger kører kurset, Kom videre mand……Måske du kender en, der burde deltage……

Slået op af GoVarde.dk i Tirsdag den 12. februar 2019