Nej til Riskær i Folketinget

Af Søren Laulund – Gruppeformand for Den socialdemokratiske byrådsgruppe Hyldesti 1, 6800 Varde 

Med frækhed og slesk tale bagatelliserer Klaus Riskær Petersen – at han er idømt langvarige fængsels straffe for diverse økonomiske lovovertrædelser. Straffe attesten er så plettet at han ikke vil kunne få et job som gadebetjent – endsige spille som amatør i et politiorkester. Det ville være anstødeligt i forhold til den almindelige moralopfattelse. Efter min mening kan han så heller ikke beklæde en af landets fornemmeste tillidsposter – som medlem af landets lovgivende forsamling – Folketinget. Vælgerne bør kunne forvente personlig høj moral af politikere – hvad enten det drejer sig om lokal politik eller politikere på Borgen. Vi vælges for at forvalte fællesskabets værdier og interesser. Der er sager, hvor politikere har begået alvorlige lovovertrædelser. Hovedparten af disse sager er resulteret i, at de pågældende selv har haft rygrad nok til at trække sig – og kun få har måttet ”hjælpes” på vej. Imidlertid er det næppe set før at en serie dømt, søger at komme ind i politik. Riskær forsøger at fiske i den rodede andedam, der præger midten af dansk politik – og kan frygtes at kunne høste stemmer fra de, der har politiker lede og trætte af splittelsen i den borgerlige lejr. Jeg håber at vælgerne ikke falder for denne folke forførelse – og afviser Riskær i stemmeboksen. Sker det ikke, er det mit håb at Folketingets udvalg til valgs Prøvelse vil vurdere ham uværdig til et sæde i Folketinget ud fra Grundloven, der siger at man kan miste sin valgbarhed hvis man er straffet.

DEL