Når ulykken ikke kan afværges, så må ulykkens omfang begrænses mest muligt

Læserbrev af Søren Laulund, gruppeformand Socialdemokratiet i Varde

Det er princippet inden for førstehjælp – og her har Tina Agergaard Hansen (DF) svaret på hvorfor vi i Socialdemokratiet har takket , ja , til plads i dommerkomiteen vedrørende den kommende Frelloskole.

Vi har været og er imod den nye skolestruktur- som vi finder økonomisk uansvarlig. Strukturen er vedtaget af et flertal i Byrådet, og det respekterer vi. Som konsekvens af vores holdning har vi ikke kunnet støtte op om budgetforliget for 2018 – da dette forlig indeholdt for os uspiselige konsekvenser for at finansiere den af flertallet besluttede struktur.

Når det så er slået fast- så må det også slås fast, at vi som byrådets næst største parti – selvfølgelig ikke melder os ud af indflydelse vedrørende kommunens – og især vore børns fremtid. Jeg ser det ikke som særligt prestige fyldt at have sæde i dommer komiteen vedrørende Frello skolen. Jeg går ud fra at –du Tina – er enig i – at børn af et socialdemokratisk ophav – også kan gå på skolen, og ikke kun børn af forældre, der var en del af skoleforliget. Derfor tager vi selvfølgelig opgaven på os for – indenfor de demokratisk besluttede rammer –  at sikre så gode forhold som muligt for alle børn der skal gå på skolen.

Vi blev straffet ved konstitueringen af det nye byråd – for at have mod til at indtage en anden holdning end flertallet vedrørende skolestrukturen og turde stå ved det – ved ikke at indgå i budgetforliget.  Vælgerne belønnede det med stor stemmefremgang for vores parti ved valget. Vi ville være skarn, hvis vi ikke i hverdagens arbejde i byrådet søger at give disse stemmer indflydelse, hvor vi kan. Det må ske indenfor rammerne af, hvad vi kan stå ved – overfor os selv som politikere og overfor vore vælgere. På denne baggrund kan vi ikke indgå i forlig om økonomisk afledede virkninger af en skolestruktur – hvor vi finder løsningen økonomisk uansvarlig, men vi vil selvfølgelig altid være med til at mindske ulykkens omfang – også ved en plads i dommer komiteen. Det fastslog jeg gentagne gange på netop din opfordring på byrådsmødet, og det har jeg i sinde at gøre konstruktivt og med en positiv tilgang for at få skabt den bedst mulige skole i dyb og ydmyg respekt for de demokratiske spilleregler.

DEL