Ministerens to timer i Varde

Læserbrev, indsendt af Torbjørn Fristed, Lokalformand Dansk Folkeparti Varde

Gårsdagens besøg I Varde af både en klima- og energiminister samt dygtige folk fra EnergiNet, der havde til formål at møde borgerne – modstanderne af linieføringen af højspænding fra Idomlund til Endrup – må siges at være en fuser.

Jeg tror alle var mødt frem med en forventning om at få svar på mange af de spørgsmål, der er kommet i kølvandet på beslutningen om linien, men vi gik derfra med om muligt endnu flere spørgsmål.

Erfaringerne fra en lignende kabelforbindelse i Himmerland blev ikke nævnt, og det til trods for at man der har konstateret at de inddragede arealer vurderes varigt uegenede som levested for planter og dyr. Er det det man vil tilføre Vestjylland, hvor man fra et andet ministerområde tilfører ressourcer til naturgenopretning?

Det kom ligeledes frem, at der kun har været en begrænset undersøgelse af indvirkningen på mennesker der lever nær en sådan højspændingslinie, og at det tilsyneladende ikke har vægtet tungt, til trods for myndighederne andetsteds anbefaler en stor respektafstand mellem kabler og f.eks. børneinstitutioner.

Jeg er glad for at ministeren tog sig tid til at komme forbi, men mødet bekræftede opfattelsen af at hele processen har været rodet og forhastet, og ikke ordentligt behandlet.

Mit ønske er, at ministeren tager bekymringerne med sig, og at man vil tage sig tiden til en ordentlig gennemarbejdning af sagen, herunder undersøgelser af risiko for miljø og sundhed, indvirkning på turismen samt nødvendigheden af ekspropriering.

DEL