Ministerbesøg i Samstyrken i Varde

SELFIE - mon ikke vi kan se resultatet på ministerens Instagramprofil...?

Social- og indenrigsministeren Astrid Krag besøger Varde Kommune.

Mandag besøgte social- og indenrigsminister Astrid Krag Samstyrken, der er Varde Kommunes tilbud til voksne udviklingshæmmede. Sammen med borgmester Erik Buhl (V) og gruppeformand Søren Laulund (S) talte de om aktuelle potentialer og udfordringer på social- og handicapområdet.

Rundviseren var Kurt Bertelsen, der har været leder i amt og kommune i mere end 30 år. I dag er han i spidsen for Samstyrken.

“Vi KAN påvirke politikerne på Christiansborg – og det kan vi netop med den tætte dialog!”   – Erik Buhl og Søren Laulund

Inden rundvisningen besøgte ministeren også Varde Rådhus. Her var emnet Varde Kommunes sammenhængende ungeindsats, der fokuserer på at give alle unge en retning i livet ved at tage udgangspunkt i deres egne drømme.

Se længere ned her på siden indslag, hvor Erik Buhl og Søren Laulund evaluerer på ministerbesøget.

Rundvisningen bød blandt andet på besøg i en af borgernes lejligheder på Krogen, og ministeren fik også indsigt i de muligheder, der er for borgerne på Krogen 3.

Galleri: