Mindehøjtidelighed ved Husbjerg, Blåvand – den 7. mand

For 75 år siden blev 5 modstandsfolk henrettet på Skæring Hede lige uden for Aarhus. Det var de første ikke kommunistiske modstandsfolk, som det tyske Gestapo henrettede, og for ikke at skabe for stor opstandelse valgte Gestapo at transportere de henrettede til Blåvand, hvor de blev begravet i terrænet ved Husbjerg. Det var den 2. december 1943 og den 29. december samme år blev også Alf T. Jensen gravet ned samme sted.

Efter krigen fandt man hurtigt frem til stedet, og modstandsfolkene blev gravet op og begravet på deres respektive hjemegn. Mindestenen blev opsat i 1952, og i søndags markerede Oksbøl Garnison 75 års dagen for deres henrettelse. Major Stig Gunnar Larsen bød velkommen, og oberst Torben Dixen Møller holdt mindetale. Oberstens tale blev efterfulgt af en overraskende historie fra pensioneret major K.F. Nielsen.

K.F. Nielsen blev i 2008 bedt om at arrangere en tur til mindestenen. Det var hans tidligere officerskollega fra Fredericia Carl Christian Nielsen, også kaldet CC, der bad majoren om en tjeneste. Gruppen, der skulle på besøg var Landsforeningen af Erhvervsskadet Veteraner, og K.F. Nielsen arrangerede besøget uden at vide, hvilken hemmelighed CC ville afsløre. Da de stod ved mindestenen, blev CC helt stille, og han sagde med bævrende stemme: ”Jeg skulle have været den syvende”.

CC blev taget til fange sammen med de andre i 1943, men blev grundet sin unge alder skånet. Han var 17 år i 1943. Han blev idømt livsvarigt fængsel og sendt til Tyskland, men blev befriet af amerikanske soldater den 2. april 1945. Han gik hjem til Danmark – en tur der tog 3 uger. CC døde i 2011.

Der deltog 30 personer i mindehøjtideligheden, heriblandt flere veteranforeningerne. Overkonstabel-1 Bjarne Odgaard tog i rammerne af Sønderjyske Feltartilleriforening initiativ til mindehøjtideligheden.

 

Yderligere oplysninger hos: Kaptajn Henrik Vej Kastrupsen, tlf. 61 20 20 01

 

DEL