Mere end 1.000 landmænd inviteres til møde på rådhuset

Varde Kommune inviterer landbruget indenfor onsdag den 14. november. Her kåres blandt andet Årets Unge Landmand.

LANDBRUG
Der er cirka 1.150 beskæftigede inden for landbrugssektoren alene i Varde Kommune, og mere end 17% af alle arbejdspladser inden for kommunegrænsener relateret til landbrug og fødevarer.
Nu inviteres kommunens landmænd til oplæg, debat, kåring og middag på Varde Rådhus som gentagelse af det succesfulde arrangement for godt et år siden.

PROGRAM (onsdag den 14. november)
18.30: Middag: Mørbrad a la creme med ovnstegte kartofler og salat.
19.10: Oplæg ved Preben Friis-Hauge, formand for Udvalget for Plan og Teknik i Varde Kommune.
19.20: Oplæg af Jørn Kjær Madsen fra I/S Rønhave, St. Darum. 70 ansatte, 3.500 malkekøer med opdræt, 2.200 hektar med græs, majs og rug. Hør Jørn fortælle om sin virksomhed, hvor nogle bygninger og ca. 80 % af jorden er baseret på forpagtninger/lejekontrakter. Er det vejen til solvens? Jørn beretter også om sine erfaringer med kommunen, om at blive fanget i en fagforeningskonflikt og om sin motivation for at drive landbrug, som han gør.
20.00: Oplæg ved forvaltningen: “Det sker på miljøområdet”. Erfaringer med ny lovgivning/produktionsarealer, tilskudsordninger til modernisering af kvæg- og svinestalde og miljøtilsyn i Varde Kommune.
20.15: Oplæg af Søren Bonde Larsen, Hemmet. Producerer 80.000 slagtesvin årligt, dyrker 280 hektar og har fem ansatte. Hør Søren fortælle om sin svineproduktion i lejede stalde 10 forskellige steder. Hør, hvordan tørken og svinepesten i Belgien påvirker hans produktion. Søren beretter også om sine erfaringer med opstart af biogasanlæg.
20.55: Prisuddeling: Varde Kommune uddeler to landmandspriser: “Årets unge landmand” samt ”Iværksætter- og Udviklingsprisen”.
21.15: Tak for i aften.

TILMELDING
Tilmelding senest onsdag den 7. november på telefon 79 94 61 06 eller via mail til landbrug@varde.dk (oplys navn, adresse, telefonnummer og antal personer).
Mødet finder sted på Varde Rådhus (Bytoften 2, 6800 Varde) fra kl. 18.30 til 21.15.

DEL