“Med lions – mod misbrug”…………… med tulipaner

Udsnit af de solgte tulipaner. Foto: Lions Varde
Virksomhederne i den del af Varde kommune, som Lions Varde dækker (Varde kommune minus den tidligere Ølgod kommune) bakkede flot op om aktiviteten mod misbrug, som Lions Varde gennemførte i uge 15 – op til Palmesøndag.

– I mange af områdets butikker og kontorer signalerer de smukke tulipanbuketter, at man støtter kampagnen og dermed også synliggør, at man har en holdning til misbrug, fortæller præsidenten for Lions Varde, Per Jespersgaard.

– Vi har solgt 627 buketter, hvilket er lidt mere end i 2018. Men da årets donationer fra virksomhederne er lidt lavere end sidste år, er kampagnens samlede overskud lidt mindre og lander lige under kr. 50.000, fortæller Richard Nielsen, som er ansvarlig for klubbens Tulipanaktivitet.

– Overskuddet er øremærket vort misbrugsforebyggende arbejde i Varde kommune, bl. a. til en fortsættelse af projekt ”Du vælger selv” for 7. klasserne. Økonomisk er der grundlag for, at det gennemføres igen i foråret 2020 i samarbejde med Lions Ølgod, skolerne, Ungdomsskolen og SSP, Center for Sundhedsfremme og (forhåbentlig) Campus Varde.
Overskuddet giver endvidere mulighed for fortsat at kunne støtte trykning af ”Rusmiddelguiden” og finansiere kursus i ”Holdning og Handling” for lærere og SSP medarbejdere, siger Per Jespersgaard.

Præsidenten takker samtidig for den store opbakning til Tulipanaktiviteten.

Foto: Lions Varde

DEL