Lerpøt Vandværk i Varde ramt af pesticider

Foto: DIN Forsyning

Ét ud af otte vandværker atter ramt af pesticider

DIN Forsyning har testet vandet på sine otte vandværker for to nye stoffer. Der er fundet ét stof på ét vandværk; Lerpøt Vandværk i Varde.

Det drejer sig om stoffet DMS. Det er stadig usikkert, hvor forureningskilden stammer fra, men det er brugt til bekæmpelse af blandt andet skimmelsvamp i landbruget og gartnerier og i imprægnering af træ fra 1973 til 2007. Det andet undersøgte stof 1,2,4-triazol er ikke fundet i vandet på DIN Forsynings vandværker.

Fundet på vandværket er under den tilladte grænseværdi, men vandprøver viser overskridelser i grundvandet fra to ud af ti boringer tilhørende Lerpøt Vandværk.

– Det er jeg rigtig ked af, for Lerpøt Vandværk er rigtig hårdt ramt. Sidste år fandt vi også DPC i drikkevandet, og vi har i rigtigt mange år kæmpet med BAM i vores drikkevand i byen. Jeg glæder mig dog over, at vores andre syv vandværker i Kvong, Bramming, Ribe og Esbjerg er gået fri i denne omgang, siger Anders Linde, der er bestyrelsesformand i DIN Forsyning.

DIN Forsyning pointerer, at ingen af stofferne i det udpumpede drikkevand er over den tilladte grænseværdi, som myndighederne har sat. Derfor kan vandet stadig drikkes som normalt.

 

Svær opgave med rent drikkevand

Bestyrelsesformanden indrømmer, at det er blevet en svær opgave at levere 100% rent drikkevand uden spor af rester fra fx sprøjtemidler.

– Lige nu bliver vi reddet af, at vi kan blande vores grundvand op og komme under grænseværdierne. Hvis flere af vores boringer bliver forurenet, kan vi ikke forvente at blive ved med det. Selv vores boringer i skoven ved Lunden er ramt denne gang. Derfor er løsningen, at vi finder et nyt kildefelt til drikkevandet i Varde.

 

Leder efter nye kildefelter

DIN Forsyning har ledt efter nye kildefelter i Varde i 20 år. I øjeblikket er de i gang med at prøvebore i Vittarp, og de første resultater ser lovende ud, men der er lang vej endnu.

– Selvom Vittarp giver rent vand, så kan der gå flere år, før det vand ender i hanerne. Og selvom det viser sig at være rent nu, så kan der komme nye stoffer i grundvandet. Fortidens synder indhenter os i disse år, understreger bestyrelsesformanden.

 

Bedre beskyttelse og rensning

Anders Linde ser store beslutninger i horisonten for bestyrelsen i DIN Forsyning. For hvordan sikrer vi rent vand i hanen og vand til næste generation?

– Vi skal have set på vores strategi for beskyttelse af vores drikkevandsboringer og måske opdatere den, og vi skal have kigget på mulighederne omkring rensning af vores drikkevand i tilfælde af, at vi ikke længere kan overholde kravene. Det sidste har vi ikke tradition for i Danmark, men der er erfaringer i udlandet, som vi kan trække på – desværre, siger Anders Linde.

DEL