LÆSERBREV: Venstre lover en ansvarlig økonomi

Af Line Berner, gruppeformand for Venstre, Troesmosevej 3, 6800 Varde

 

Lad det indledningsvist stå klart: Venstre har ingen ultimative krav forud for de kommende budgetforhandlinger.

For Venstre er det vigtigt, at borgerne oplever god kommunal service, ligesom det er vigtigt, at kommunen har en ansvarlig drift og økonomi.

Selvom Varde kommune er en veldrevet kommune med effektiv drift, tegner forudsætningerne for årets budget et omrids af en proces, hvor der skal kigges nøje på hver en krone for at opnå et budget i balance. Som ethvert andet budget består Vardes budget af en indtægtsside og en udgiftsside. Og indtægtssiden er i år og de fremtidige år under pres. På grund af tilretninger i f.eks. måden, hvorpå kommunen kompenseres for aktivering af forsikrede ledige, opnår vi i 2019 og i fremtiden ikke de indtægter i den finansielle udligning fra staten, der skal til for at stå mål med vores udgifter. Samtidig ændrer kommunens befolkningssammensætning sig på en måde, så vi de kommende år vil få færre skatteindtægter, fordi vi har relativt færre borgere på arbejdsmarkedet. Alt i alt en vigende indtægtsside. Altså medmindre vi hæver skatteprocenten, således at de relativt færre borgere, der betaler indkomstskat, betaler en større andel af deres indkomster i skat til kommunen.

At hæve skatten er altså én måde at skabe balance imellem indtægterne og udgifterne. Man skal blot huske, at mens det er en let måde for lokalpolitikerne at overkomme deres opgave, så er det en måde, som hver eneste dag straffer de lærer, landmænd og alle øvrige arbejdstagere, som hver dag går på arbejde for at få deres egne budgetter til at balancere.

En anden måde at skabe balance i budgettet er ved at lette trykket på udgiftssiden. Og her er der selvsagt mange ting at kigge på. Venstre gik bl.a. til valg på en styrkelse af dagtilbudsområdet, en indsats for at gøre det nemmere at være forening i Varde kommune og hurtig og effektiv sagsbehandling for alle. Det er klart, at det stadig har vores opmærksomhed og er prioriteter for os. Men vi er også klar over, at det bliver svært at prioritere alle områderne, i det omfang vi gerne vil.

Det er altså den balance, vi er i gang med at finde: Kan vi finde noget på udgiftssiden, som vi kan undvære, eller er vi nødt til at bede borgerne komme til lommerne og finansiere vores drift på indtægtssiden? Og i den sammenhæng er det værd at huske, at Varde kommunes borgere allerede bidrager med mere end de fleste andre danskere i og med, at vi har et skattetryk, der ligger over landsgennemsnittet.

Så spørgsmålet for Venstre er: Er vi der, hvor vi ikke mener, at der kan skæres mere af udgiftssiden? For der må enhver budgetforhandling starte. Venstre vil love borgerne, at vi først kigger på udgiftssiden. Først når vi ikke kan finde en krone mere på den kommunale drift, beder vi jer om at komme til lommerne og bidrage på indtægtssiden. Ikke et øjeblik før.

DEL