Læserbrev: Varde Kommunes økonomi både kan og skal trimmes

Af Steen Holm Iversen, Medlem af Varde byråd, Folketingskandidat, Liberal Alliance, Lundvej 154, 6800 Varde.

Dagens nyhed om Varde Kommunes situation kommer naturligvis lidt overraskende hvis man lægger kommunens udmeldinger fra før sommerferien til grund.

Der er en lang række forhold der udløser det, der kunne ligne en diametralt modsat situation af det der var kommunens forventning før sommerferien.  Som debatten om det kommunale udligningssystem også demonstrerede før sommerferien, ligger der en lang række komplekse modeller bag den kommunale udligning. De skal samlet set tjene til at udligne indkomstforskelle, forskelle i sammensætning af befolkningen, beskæftigelse, antal af borgere på overførelsesindkomst og de mange andre forskelle som der imellem kommunerne. Overordnet skal modellerne sikre borgerne en ensartet service landet over.

Desværre lykkedes det ikke for regeringen, at finde et flertal bag en større reform af udligningssystemet i foråret. Det betyder at de justeringer der udmøntes i dette års økonomiaftale imellem regeringen og kommunernes landsforening desværre (fortsat) rammer Varde Kommune, skævt og ekstra hårdt.

Dette har næppe været regeringens hensigt, men det er nu engang sådan det er. Det er vigtigt at understrege, at Varde kommunen ikke i de forgangne år har overskredet sine budgetter, og at dette skulle været årsagen til at byrådet nu skal finde 25 mill. om året over de kommende fire år. Men Varde Kommune har på en række områder en dyrere administration og leverer en dyrere service, end en række sammenlignelige kommuner med samme struktur og organisation.

Liberal Alliance gik til valg på at hente det provenu hjem til borgerne, og i lyset af den aktuelle økonomiske situation, øger det naturligt vores fokus på, at Varde Kommune leverer på både effektivitet, kvalitet og service.

Ser vi på kommunens økonomi og de fremlagte omprioriteringer, er det vigtigt at tilsikre at den kommende budgetproces også kan sikre at kommunen ejendomme, veje og skoler vedligeholdes forsvarligt, og sikre at vi ikke skubber en regning foran os til kommende generationer.

Liberal Alliance ser frem til de kommende forhandlinger om kommunes budget 2019-2023, og håber på en bred aftale, der både sikrer at vi trimmer økonomien, øger effektiviteten men som også kan sikre at Vardes borgere ikke skal betale mere i skat, grundskyld eller for kommunes service end eks. borgere i andre kommuner gør.

FIK DU LÆST:

Kommunen skal spare 25 mio. kr. årligt frem til 2022