Læserbrev: Største forskel har været den økonomiske ramme

Læserbrev, indsendt af Sandie Eis Ravn, Byrådsmedlem Varde Kommune, Socialdemokratiet. Medlem af: Børn og Læring – Kultur og Fritid

Dette års budgetforhandling har været noget anderledes end tidligere år. Den største forskel har været den økonomiske ramme. Det potentialekatalog som vi i år har fået høringssvar på, gav anledning til kommentar som “skjult skat” “sælge skinnet før bjørnen er skudt” og “serviceforringelser”. Vi har i den Socialdemokratiske gruppe i flere år, advokeret for en skattestigning i kommunen, fordi vi med den evige effektivisering og usikkerhed om kommunens økonomi, godt kunne se, hvad der skulle til for at sikre den borgernære service.

Efter en massiv politisk indsats fra alle kommunens partier, er det lykkedes via udligningsreformen, at få tilført Varde Kommunes borgere det, der svarer til en 0,3% skattestigning, uden at vi selv har skullet tage pengene op af lommen. Og det er med denne tilførsel af midler, at der er blevet plads til, særligt nogle af de sager jeg har bragt med til forhandlingsbordet.

Stordagplejen i Varde by kan få lov at fortsætte, så vi fortsat har en alsidighed af kommunale tilbud. Ud fra den dialog vi i Socialdemokratiet har haft med brugerne, havde vi et ønske om at andre byer i kommunen også kunne få et stordagpleje tilbud, men det har der ikke været plads til i denne omgang.

Voldgraven omkring Slotsbanken bliver oprenset. Det er en kæmpe gevinst i sigte af naturturisme, at have en nationalpark inde midt i en by, og at der til og med en for byen, er en historisk Slotsbanke, forpligter. Derfor er det kun ordentlighed, at det er kommunen der vedligeholder området.

VAKS-kataloget er øget, sådan at vi giver mere plads til gode ferietilbud til særligt de børn, der ikke kommer ud af byerne i deres ferie. Da der i sommers kom en national sommerferie pakke på 1,8 millioner, så vi, at de voksne i kommunens foreninger gik sammen og leverede en perlerække af tilbud, som har givet en særlig sommerferie, efter et særligt forår. Der er på Byrådets budget ikke fundet nær så mange midler som de kunne i Statens, men området har fået en væsentlig opjustering til at skabe værdi i børnenes ferier.

Flytning af vuggestuer og børnehave fra den nuværende placering i Isbjergparken er et led i at holde fokus på udgifterne. Vuggestuerne og børnehaven er pt. placeret i lejede bygninger og med dette nybyg får vi egne lokaler til vores institutioner. Samtidig giver det også mulighed for at indrette en institution der er tidssvarende til de opgaver den skal løse.

Kompetanceløft af 2-lærer ordningen er særlig vigtig. I foråret diskuterede byrådet trivslesmålingen på skoleområdet, hvor det kom frem, at næsten et barn i hver klasse oplevende en form for mistrivsel. Når vi ud fra en måling ikke kan komme nærmere, om mistrivsel skyldes, kedsomhed, ensomhed eller tristhed, er der behov for at styrke lærernes arbejde i klasserne, sådan alle skolens børn, kan få støtte til læring, trivsel og chancelighed.

Ud over de her nævnte sager, er der også blevet plads til mange andre tiltrængte justeringer på bl.a. ældreområdet og for skolerne generelt, og særligt, fordi kravet om effektivisering er væk. Nu er det op til borgerne og de ansatte, at få vores allesammens penge til at gøre gavn.

DEL