Læserbrev: Socialdemokratiske fodaftryk i budgetaftalen for 2021

Læserbrev – indsendt af AC Hoxcer Nielsen, Bakkevej 26, Varde, Byrådsmedlem for Socialdemokratiet, Udvalget for Social og Sundhed, Udvalget for Arbejdsmarked og Integration

Budgettet for 2021 har været særligt for mig, da det for første gang i min tid som byrådsmedlem har været muligt at lave reelle investeringer i velfærden, fremfor at skulle spare.
Kort fortalt, er det lykkes os at forhandle os frem til et resultat, der sikrer en ordentlig økonomi på den borgernære velfærd.
Vi har annulleret effektiviseringsbidraget på 16 millioner kr.
Vi øger normeringen i ældreplejen og har sat flere midler af de kommende år.
Vi viderefører den eksterne supervision for alle medarbejderne på ældreområdet i 4 år med 1 mio. kr. årligt.
Vi får bygget et nyt daghjem med flere daghjemspladser til ældre borgere med demens ved de kommende nye demensboliger ved Lyngparken allerede slut 2021.
Vi laver nye tiltag på arbejdsmarkedsområdet og afsætter ressourcer til at bringe borgerne nærmere job, uddannelse eller afklaring.
Jeg er glad for, at vi alle 25 indgik et forlig, der samlet set styrker velfærden i Varde Kommune. Mit mål har været, at der skulle sættes realistiske budgetter, så medarbejderne har de bedste muligheder og rammer for at udføre deres arbejde.

DEL