Læserbrev: Se ved selvsyn hvad vi strides om.

Tag på udflugt til Grærup – og se ved selvsyn hvad vi strides om.

Læserbrev, indsendt af Søren Laulund, medlem af Varde byråd, Socialdemokratiet:

Sagen om dispensation til sommerhus projektet ved Grærup er principiel. Den drejer sig ikke om en måske desperat grundejer, der på trods af lovgivning og regler vil beskytte sig mod stigende nedbør.. Den drejer sig ikke om en måske kynisk grundejer, der ser bort fra alle forskrifter af hensyn til egne økonomiske interesser. Den drejer sig om at bevare vore naturperler. Jeg kan opfordre alle til at benytte det gode vejr til en tur ud at se, hvad det er grundejeren uden tilladelser har igangsat. Desværre er Venstre parat til at give dispensationer – og hermed lovliggøre selvtægten.

Da grundejeren i 2015 søgte om tilladelse til opførelse af 3 sommerhuse, var socialdemokratiet imod dette. Men Venstre gik enegang af hensyn til turismen. Helt i strid med vores ”vi i naturen”-vision!

Dengang blev grundejeren advaret mod den stigende nedbørsmængde og fik diverse restriktioner for projektet.  Restriktioner – som grundejeren har set stort på, og efterfølgende søger tilgivelse for.  Hvordan grundejer tolker reglerne ses mest enkelt af det allerede nu opførte sort- hvide sommerhus, hvor retningslinjerne angiver ”jord-farver”. Socialdemokratiet vurderer ikke, at det i det nuværende byråd kan lykkes at få et flertal for at straffe projekt ejer for ulovlighederne og få standset byggerierne. Vi vil derfor stemme for det udarbejdede beslutningsoplæg fra Niels Kristiansen, C., da vi har et spinkelt håb om, at der kan skabes flertal derfor – og hermed afværge den værste ødelæggelse af naturen.

 

 

 

 

 

DEL